+38 (04744) 3-43-82
Меню

Наукові гуртки

Науково-дослідна робота студентів  є невід’ємною складовою наукової діяльності університету і першим етапом у підготовці наукових кадрів. Вона є одним із важливих засобів підвищення якості підготовки фахівців з вищою освітою, здатних творчо застосовувати у практичній діяльності новітні досягнення науково-технічного прогресу, розширення загального та професійного  світогляду. Організація науково-дослідної роботи студентів має поєднувати провідну роль науково-педагогічних співробітників Уманського НУС у плануванні та методичному керівництві науково-дослідною роботою, з максимальною самостійністю студентів у процесі безпосереднього проведення наукових досліджень, підготовці масових заходів у галузі науково-дослідної роботи (Днів науки, конференцій, конкурсів, олімпіад, виставок тощо), в інформаційно-просвітницькій роботі.

Займаючись науковою роботою, студенти досліджують властивості сировини, вивчають вплив технологічних прийомів на збереженість біологічної цінності продуктів харчування, розробляють нові види страв підвищеної цінності, удосконалюють технології виробництва продукції ресторанного господарства. Студенти розробляють нові та вдосконалюють існуючі технології зберігання продукції рослинництва. Мають змогу проводити дослідження щодо удосконалення технології та розширення асортименту плодоовочевих консервів з метою підвищення їх харчової і біологічної цінності. 

Результати своїх наукових досліджень висвітлюють на засіданнях наукового гуртка, студентських конференціях, конференція молодих вчених  та в наукових публікаціях, впроваджують у виробництво.

 

СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВИЙ ГУРТОК КАФЕДРИ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ, 2022–2023 н. р.

Кафедра

Гурток

Керівник гуртка

Староста гуртка

Кількість студентів

Наукова тематика

Харчових технологій

Студентський науковий гурток кафедри харчових технологій

Костецька Катерина Василівна,

канд. с.-г. наук, доцент

Мельник  

Дар`я Володимирівна, студентка 31-т групи

30

1)               Розроблення ресурсоощадних технологій зберігання та перероблення продукції рослинництва.

2)               Формування якості й безпечності продукції рослинництва.

3)               Розроблення та вдосконалення технологій, режимів зберігання і перероблення продукції рослинництва.

4)               Розроблення інноваційних зернових продуктів.

5)               Вплив технологічних прийомів на збереженість біологічної цінності продуктів харчування.

6)               Розроблення нових види страв підвищеної цінності.

7)               Удосконалення технології виробництва продукції ресторанного господарства.

 

Робота гуртка включає підготовку та участь студентів в:

  1. студентській науковій конференції університету
  2. студентській олімпіаді
  3. екскурсіях на підприємства
  4. семінарських засіданнях членів наукового гуртка.

 

Засідання відбуваються з періодичністю раз на місяць (по мірі накопичення матеріалів для дослідження або презентування). Членство оновлюється щосеместрово. Членами вважаються студенти які приймали участь у засіданнях.

14:30                                                                            Аудиторія №5

Крайні засідання гуртка відбудуться:

19.09.2023

27.09.2023

05.10.2023

Наукова тематика роботи:

1) Розроблення ресурсоощадних технологій зберігання та перероблення
продукції рослинництва.

2) Формування якості й безпечності продукції рослинництва.

3) Розроблення та вдосконалення технологій, режимів зберігання і перероблення
продукції рослинництва.

4) Розроблення інноваційних зернових продуктів.

5) Вплив технологічних прийомів на збереженість біологічної цінності продуктів
харчування.

6) Розроблення нових види страв підвищеної цінності.

7) Удосконалення технології виробництва продукції ресторанного господарства.

Запрошуємо доєднатися до роботи гуртка всіх зацікавлених наукою!

Останні новини

УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇЧитати повністю

УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ

24 листопада 2023 року в рамках роботи 3rd International Conference on Nutraceuticals and Food Science, що відбулася в Дубаї, ОАЕ відбувся 3rd International Webinar on Nutraceuticals and Food Science участь в якому взяла доктор технічних наук, професор кафедри харчових технологій Уманського національного університету садівництва ЗАМОРСЬКА Ірина з доповіддю англійською мовою на тему: «Volatile flavor components of strawberry preserves» («Леткі ароматичні компоненти варення суничного»).

Читати повністю

І-Й ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 181 – ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ Читати повністю

І-Й ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 181 – ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ

З метою підвищення якості підготовки кваліфікованих фахівців, пошуку обдарованої студентської молоді та стимулювання їхньої творчої праці, активізації науково-дослідної роботи студентів університету, в листопаді 2023 р. відбувся І етап олімпіади зі спеціальності 181 "Харчові технології". В олімпіаді брали участь студенти усіх рівнів вищої освіти спеціальності 181 «Харчові технології».

Читати повністю

Зняття в умовах наближених до виробництва проведено на кафедрі харчових технологійЧитати повністю

Зняття в умовах наближених до виробництва проведено на кафедрі харчових технологій

Лабораторне заняття 31-ї групи з дисципліни "Технологія хліба, макаронних, кондитерських виробів та харчоконцентратів" у рамках змістовного модуля 2 (Технологія макаронного виробництва) було присвячене визначенню варильних властивостей макаронних виробів.

Читати повністю

Відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційні технології та підвищення ефективності виробництва харчових продуктів»Читати повністю

Відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційні технології та підвищення ефективності виробництва харчових продуктів»

Читати повністю

Всі новини