+38 (04744) 3-43-82
Меню

Наукові гуртки

Науково-дослідна робота студентів  є невід’ємною складовою наукової діяльності університету і першим етапом у підготовці наукових кадрів. Вона є одним із важливих засобів підвищення якості підготовки фахівців з вищою освітою, здатних творчо застосовувати у практичній діяльності новітні досягнення науково-технічного прогресу, розширення загального та професійного  світогляду. Організація науково-дослідної роботи студентів має поєднувати провідну роль науково-педагогічних співробітників Уманського НУС у плануванні та методичному керівництві науково-дослідною роботою, з максимальною самостійністю студентів у процесі безпосереднього проведення наукових досліджень, підготовці масових заходів у галузі науково-дослідної роботи (Днів науки, конференцій, конкурсів, олімпіад, виставок тощо), в інформаційно-просвітницькій роботі.

Займаючись науковою роботою, студенти досліджують властивості сировини, вивчають вплив технологічних прийомів на збереженість біологічної цінності продуктів харчування, розробляють нові види страв підвищеної цінності, удосконалюють технології виробництва продукції ресторанного господарства. Студенти розробляють нові та вдосконалюють існуючі технології зберігання продукції рослинництва. Мають змогу проводити дослідження щодо удосконалення технології та розширення асортименту плодоовочевих консервів з метою підвищення їх харчової і біологічної цінності. 

Результати своїх наукових досліджень висвітлюють на засіданнях наукового гуртка, студентських конференціях, конференція молодих вчених  та в наукових публікаціях, впроваджують у виробництво.

 

СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВИЙ ГУРТОК КАФЕДРИ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ, 2022–2023 н. р.

Кафедра

Гурток

Керівник гуртка

Староста гуртка

Кількість студентів

Наукова тематика

Харчових технологій

Студентський науковий гурток кафедри харчових технологій

Костецька Катерина Василівна,

канд. с.-г. наук, доцент

Мельник  

Дар`я Володимирівна, студентка 31-т групи

30

1)               Розроблення ресурсоощадних технологій зберігання та перероблення продукції рослинництва.

2)               Формування якості й безпечності продукції рослинництва.

3)               Розроблення та вдосконалення технологій, режимів зберігання і перероблення продукції рослинництва.

4)               Розроблення інноваційних зернових продуктів.

5)               Вплив технологічних прийомів на збереженість біологічної цінності продуктів харчування.

6)               Розроблення нових види страв підвищеної цінності.

7)               Удосконалення технології виробництва продукції ресторанного господарства.

 

Робота гуртка включає підготовку та участь студентів в:

  1. студентській науковій конференції університету
  2. студентській олімпіаді
  3. екскурсіях на підприємства
  4. семінарських засіданнях членів наукового гуртка.

 

Засідання відбуваються з періодичністю раз на місяць (по мірі накопичення матеріалів для дослідження або презентування). Членство оновлюється щосеместрово. Членами вважаються студенти які приймали участь у засіданнях.

14:30                                                                            Аудиторія №5

Крайні засідання гуртка відбудуться:

19.09.2023

27.09.2023

05.10.2023

Наукова тематика роботи:

1) Розроблення ресурсоощадних технологій зберігання та перероблення
продукції рослинництва.

2) Формування якості й безпечності продукції рослинництва.

3) Розроблення та вдосконалення технологій, режимів зберігання і перероблення
продукції рослинництва.

4) Розроблення інноваційних зернових продуктів.

5) Вплив технологічних прийомів на збереженість біологічної цінності продуктів
харчування.

6) Розроблення нових види страв підвищеної цінності.

7) Удосконалення технології виробництва продукції ресторанного господарства.

Запрошуємо доєднатися до роботи гуртка всіх зацікавлених наукою!

Останні новини

ТЕСТ-ДРАЙВ АГРОКАР’ЄРИ ПРОЙШЛИ ЗДОБУВАЧІ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ВЗЯВШИ УЧАСТЬ У ПРОЕКТІ MHP AGRI FUTURE 2024Читати повністю

ТЕСТ-ДРАЙВ АГРОКАР’ЄРИ ПРОЙШЛИ ЗДОБУВАЧІ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ВЗЯВШИ УЧАСТЬ У ПРОЕКТІ MHP AGRI FUTURE 2024

Впродовж 23-26 червня 2024 року здобувачі спеціальності 181– Харчові технології ОР «Бакалавр» інженерно-технічного факультету, стали учасниками заходу MHP AGRI FUTURE 2024 та успішно пройшли тест-драйв агрокар’єри в МХП.

Читати повністю

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНІ ЗАХОДИ КАФЕДРИ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙЧитати повністю

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНІ ЗАХОДИ КАФЕДРИ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра харчових технологій гостинно відкрила двері для здобувачів освіти і викладачів спеціальностей Харчові технології та Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва Іллінецького аграрного фахового коледжу.

Читати повністю

ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ  СТУДЕНТІВ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ  «МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР»Читати повністю

ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ СТУДЕНТІВ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ «МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР»

24 червня – знаковий день для здобувачів денної форми навчання початкового (короткий цикл) рівня вищої освіти спеціальності 181 – Харчові технології (групи 21 мбт), оскільки вони успішно пройшли одне із головних, проте не останнє у своєму житті, випробування – склали випускний комплексний екзамен.

Читати повністю

ВІТАЄМО З ПРИСВОЄННЯМ КВАЛІФІКАЦІЇ БАКАЛАВРА  ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 181 ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЇ Читати повністю

ВІТАЄМО З ПРИСВОЄННЯМ КВАЛІФІКАЦІЇ БАКАЛАВРА ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 181 ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЇ

Відбулася підсумкова атестація здобувачів першого рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання зі спеціальності 181 «Харчові технології». Публічний захист кваліфікаційних робіт (дипломних проєктів) відбувся 11 та 17–19 червня 2024 р.

Читати повністю

Всі новини