+38 (04744) 3-43-82
Меню

Наукові гуртки

Науково-дослідна робота студентів  є невід’ємною складовою наукової діяльності університету і першим етапом у підготовці наукових кадрів. Вона є одним із важливих засобів підвищення якості підготовки фахівців з вищою освітою, здатних творчо застосовувати у практичній діяльності новітні досягнення науково-технічного прогресу, розширення загального та професійного  світогляду. Організація науково-дослідної роботи студентів має поєднувати провідну роль науково-педагогічних співробітників Уманського НУС у плануванні та методичному керівництві науково-дослідною роботою, з максимальною самостійністю студентів у процесі безпосереднього проведення наукових досліджень, підготовці масових заходів у галузі науково-дослідної роботи (Днів науки, конференцій, конкурсів, олімпіад, виставок тощо), в інформаційно-просвітницькій роботі.

Займаючись науковою роботою, студенти досліджують властивості сировини, вивчають вплив технологічних прийомів на збереженість біологічної цінності продуктів харчування, розробляють нові види страв підвищеної цінності, удосконалюють технології виробництва продукції ресторанного господарства. Студенти розробляють нові та вдосконалюють існуючі технології зберігання продукції рослинництва. Мають змогу проводити дослідження щодо удосконалення технології та розширення асортименту плодоовочевих консервів з метою підвищення їх харчової і біологічної цінності. 

Результати своїх наукових досліджень висвітлюють на засіданнях наукового гуртка, студентських конференціях, конференція молодих вчених  та в наукових публікаціях, впроваджують у виробництво.

 

СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВИЙ ГУРТОК КАФЕДРИ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ, 2022–2023 н. р.

Кафедра

Гурток

Керівник гуртка

Староста гуртка

Кількість студентів

Наукова тематика

Харчових технологій

Студентський науковий гурток кафедри харчових технологій

Костецька Катерина Василівна,

канд. с.-г. наук, доцент

Мельник  

Дар`я Володимирівна, студентка 31-т групи

30

1)               Розроблення ресурсоощадних технологій зберігання та перероблення продукції рослинництва.

2)               Формування якості й безпечності продукції рослинництва.

3)               Розроблення та вдосконалення технологій, режимів зберігання і перероблення продукції рослинництва.

4)               Розроблення інноваційних зернових продуктів.

5)               Вплив технологічних прийомів на збереженість біологічної цінності продуктів харчування.

6)               Розроблення нових види страв підвищеної цінності.

7)               Удосконалення технології виробництва продукції ресторанного господарства.

 

Робота гуртка включає підготовку та участь студентів в:

  1. студентській науковій конференції університету
  2. студентській олімпіаді
  3. екскурсіях на підприємства
  4. семінарських засіданнях членів наукового гуртка.

 

Засідання відбуваються з періодичністю раз на місяць (по мірі накопичення матеріалів для дослідження або презентування). Членство оновлюється щосеместрово. Членами вважаються студенти які приймали участь у засіданнях.

Останні новини

ВІТАЄМО З ПРИСВОЄННЯМ КВАЛІФІКАЦІЇ  "МАГІСТР З ТЕХНОЛОГІЇ ХАРЧУВАННЯ" !!!Читати повністю

ВІТАЄМО З ПРИСВОЄННЯМ КВАЛІФІКАЦІЇ "МАГІСТР З ТЕХНОЛОГІЇ ХАРЧУВАННЯ" !!!

Відбулася державна атестація здобувачів другого рівня вищої освіти денної форми навчання зі спеціальності 181 «Харчові технології» (ОПП Технології харчування).

Читати повністю

Industry Graduate Program - програма «Працюй і Навчайся» для випускників ВНЗЧитати повністю

Industry Graduate Program - програма «Працюй і Навчайся» для випускників ВНЗ

Industry Graduate Program – програма «Працюй і Навчайся» для випускників ВНЗ (бажано Технології зберігання і переробки зерна та Харчові технології та інженерія) для амбітних молодих випускників/фахівців, які прагнуть розпочати кар'єру в міжнародній агрокомпанії (експорт та зберігання зерна).

Читати повністю

ВІТАЄМО З ПРИСУДЖЕННЯ СТУПЕНЯ МАГІСТРА З ПРИСВОЄННЯМ КВАЛІФІКАЦІЇ "МАГІСТР З ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ" Читати повністю

ВІТАЄМО З ПРИСУДЖЕННЯ СТУПЕНЯ МАГІСТРА З ПРИСВОЄННЯМ КВАЛІФІКАЦІЇ "МАГІСТР З ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ"

Відбулася державна атестація здобувачів другого рівня вищої освіти денної форми навчання зі спеціальності 181 «Харчові технології» (ОПП Харчові технології).

Читати повністю

Всі новини