+38 (04744) 3-43-82
Меню

Каталог наукових розробок

УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА КРУПИ ТРИТИКАЛЕВОЇ ПЛЮЩЕНОЇ

Доктор сільськогосподарських наук, професор Осокіна Н.М.

Доктор технічних наук, професор Дмитрук Є.А.

Кандидат сільськогосподарських наук, ст. викладач Любич В.В.

Аспірант Новіков В.В.

LyubichV@gmail.com 

Новизна та основні переваги розробки: зерно тритикале характеризується високим вмістом білка (16–18%), високою склоподібністю (85–95%) та еластичним ендоспермом, що дає можливість використовувати його для виробництва крупи високої біологічної поживності. Удосконалений спосіб виробництва крупи тритикалевої плющеної передбачає: очищення зерна від домішок – лущіння за вологості 13–14% – воднотеплову обробку тривалістю 5 хв. за атмосферних умов – темперування тривалістю 5–10 хв. – плющіння – висушування плющеної крупи до вологості 13–14%. Крупа тритикалева плющена має високу кулінарну оцінку, яка може сягати 8,5–9,0 балів.

Ефективність використання: виробництво крупи тритикалевої плющеної запропонованим способом дозволяє скоротити тривалість процесу лущіння зерна, знизити енерговитрати і збільшити вихід готової продукції. Виробництво плющеної крупи із тритикале дає можливість розширити асортимент круп’яних продуктів і підвищити біологічну цінність.

 

РОЗРОБКА НАПІВАВТОМАТИЧНОГО РЕЖИМУ РОБОТИ ЗЕРНОСУШАРКИ.

Ткаченко Геннадій Володимирович

Новизна та основні переваги розробки : напівавтоматичний режим роботи зерносушарки  передбачає заповнення шахти зерном, встановлення температури агента сушіння,  рециркуляцію зерна зони охолодження (не потрібне лише для модульних сушарок), встановлення температури зерна та вологості  у режимі ручного керування. Тільки зі встановленням стабільного режиму сушіння керування роботою зерносушарки переводять у автоматичний режим.

  Автоматизація зерносушарки   повинна включати наступні контури керування:

1. Контроль рівня зерна в завантажувальному бункері – максимальний та мінімальний (критичний датчик  часто заміняють таймером).

2. Контроль температури агента сушіння,  зерна та відпрацьованого агента сушіння.

3. Керування швидкістю розвантаження  зерносушарки.

4. Підтримання оптимальної температури агента сушіння окремо в кожній зоні.

5. Контроль вологості зерна в зоні сушіння. Для автоматичного встановлення режимів сушіння потрібно контролювати вологість в завантажувальному бункері.

6. У випадках необхідності сушіння зерна з високою початковою вологістю на перекидний клапан рециркуляції зерна встановлюють  електропривід.

Для розробки схеми автоматизації  зерносушарки на кафедрі технології  зберігання та переробки зерна Уманського НУС була створена модель зерносушарки шахтного типу.

Тепловий баланс лабораторної зерносушарки виконаний графоаналітичним  (I-d діаграма) та розрахунковим методами. Креслення лабораторної  зерносушарки виконане за допомогою графічного редактору «КОМПАС».

Розмір та розташування газорозподільчих коробів максимально наближенні до зерносушарки ДСП-50 [3].  Зменшення розмірів моделі досягли шляхом зниженням довжини коробів до 50 см та встановленням мінімальної їх кількості – два  в ряду. Зона сушіння має два ряди коробів, зона охолодження – один ряд. Переважна більшість обладнання для автоматизації зерносушарки виготовлена вітчизняними виробниками. Кабельно-провідникова продукція, автоматичні запобіжники, пристрій автоматичного відключення, електромагнітне реле та ін. («АСКО-УКРЕМ»  м. Київ). Рівень зерна в над сушильному бункері контролюється ємкісними датчиками рівня зерна  ВБШ-03 (КОПП "КОНТАКТ" УТОГ м. Київ), джерелом живлення яких є блок живлення БПС24-2К   (ТОВ «Мікрол» м. Івано-Франківськ).   Агент сушіння  утворюється в теплогенераторі  "Термія  9000" (ПАТ «Маяк» м. Вінниця) вентилятор якого замінили на   ВО 06-300 №2,5 (ТОВ «Укрвентсистеми»   м. Харків). Оберти вентилятора регулюються частотним перетворювачем CFM-110 («АС Привод» м. Харків). Електричний струм живлення  теплогенератора надходить від трифазного  електронного реле  (“Fotek” Тайвань).

Температура зерна та агента сушіння вимірюється термометрами опору ТСМ-50 (НВФ «Регмік» м.Чернігів).  Алгоритм роботи логічно-програмованого контролера МИК-51Н (ТОВ «Мікрол» м. Івано-Франківськ) розроблений  за допомогою прикладної програми Alfa 2.0 на мові програмування функціональних блокових діаграм (FBD).  Логічно-програмований контролер з’єднаний з персональним комп’ютером  за допомогою блоку перетворення інтерфейсів БПИ-52 (ТОВ «Мікрол» м. Івано-Франківськ). Для  візуалізації роботи та керування зерносушаркою встановлена панель оператора (Weintek  MT8070IE Тайвань). Автоматизоване робоче місце оператора зерносушарки розроблене за допомогою програмного пакету  SCADA Visual Intellect для керування з допомогою персонального комп’ютера або EasyBuilder8000 –  панелі оператора. Вологість зерна на вході та виході з зерносушарки контролюється поточним вологоміром (прилад контролю технологічних параметрів сушіння зерна ПКТП С3) виробництва ДНВП «Ельдорадо» м. Дніпропетровськ.

Галузь застосування: селянсько-фермерські господарства та зернопереробні підприємства.

Ефективність використання та впровадження розробки: Отримані алгоритми були використані в розробці технологічного алгоритму процесу сушіння зерна на зерносушарці «BRICE-BAKER» продуктивністю 300 т/год виробництва ПАТ «КМЗ» м. Карлівка Полтавської області.

Розробка пропонується у вигляді: консультаційних послуг, проектної документації, монтажу, пускових робіт,  навчання персоналу, гарантійного обслуговування.

Контактна інформація:

Кафедра технології зберігання і переробки зерна

Тел. (04744) 3-43-82

20305 каф. технології зерна Інститутська 1 м. Умань Черкаська обл..

 

ВИКОРИСТАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ВИДІВ ПАЛИВА ДЛЯ СУШІННЯ ЗЕРНА

Викладач Ткаченко Г.В.

Новизна та основні переваги розробки: для сушіння зерна запропоновано використовувати альтернативні види палива (щепа, паливні гранули, лузга соняшника, відходи зерноочистки та ін.). Найкраще на щепу подрібнювати  зрізані гілки плодових і лісових насаджень, що залишаються від профілактичної обрізки. Використання теплообмінника для нагріву атмосферного повітря, що подається в зерносушарку, дозволяє якісно сушити зерно. В переважній більшості існуючих зерносушарок  в зернову масу подають продукти згоряння палива, що мають високий вміст зольних речовин, і можуть накопичуватися в зерні. Температура повітря на виході з теплообмінника не перевищує 120 оС, що позитивно впливає на якість зерна.

Ефективність використання та впровадження розробки: технологія передбачає встановлення теплогенератора ТПГ-2000 та повітряного теплообмінника ВОТ-60000 виробництва НВТ «Технологія» м. Чернігів для  використання альтернативних видів палива в процесі сушіння зерна. 

Техніко-економічні показники роботи зерносушарки ВЕСТА-15  с. Пугачівка Уманського району:

добова продуктивність у фізичних тонах –190;

культура – фуражна кукурудза;

початкова вологість зерна, % – 20;

вологість зерна на виході з зерносушарки, % – 16;

вартість капіталовкладень, млн. грн –1,6;

собівартість сушіння 1 т% планової тони становить, грн – 1,8;

термін окупності капіталовкладень, років – 2,8.


 

РОЗРОБКА ОПТИМАЛЬНИХ РЕЖИМІВ СУШІННЯ СОЇ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ОЛІЇ.

Викладач Ткаченко Г.В.

Новизна та основні переваги розробки: запропоновано використовувати  сушіння насіння сої в два етапи. Перший етап –  для забезпечення стійкості зернових мас під час зберігання (до 14%). На другому етапі вологість знижують до 8% з метою підвищення виходу олії. Витрати палива в такому режимі становлять 3,4 мприродного газу на 1т%. Для зниження витрат палива рекомендуємо подрібнювати сою на вальцьових верстатах до сушіння. Розмір рифлів та відстань між вальцями підбираються для подрібнення зерна на 2-4 частини. Оболонки та пилова фракція відбирається аспірацією і не подаються на сушіння та екструдер, що збільшує продуктивність до 10%.  Продуктивність зерносушарки  зростає, а витрати палива зменшуються до 2,4 мприродного газу на 1т%.  

Галузь застосування: комбікормові заводи.

Ефективність використання та впровадження розробки: технологія передбачає заміну молоткової дробарки на вальцьовий верстат, встановлений для подрібнення сої до сушіння. Техніко-економічні показники роботи зерносушарки ДСП-32 на базі ТОВ "Агрофірма "Відродження" с. Громада, Любарського р-н., Житомирської обл. Об’єм другого етапу сушіння 25000 т% на рік.  Вартість капіталовкладень 80  тис. грн. Річний економічний ефект  реконструкції становить 711 тис. грн.

Розробка пропонується у вигляді: консультаційних послуг, проектної документації, монтажу, пускових робіт,  навчання персоналу, гарантійного обслуговування.

 УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА БОРОШНА ГРЕЧАНОГО ТА РОЗРОБКА ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Доктор сільськогосподарських наук, професор Осокіна Н.М.

Кандидат технічних наук, доцент Ільчук В.Б.

Викладач Кравчук П.О.

Новизна та основні переваги розробки: удосконалено спосіб виробництва борошна гречаного, що передбачає очищення зерна гречки, його фракціонування, зволожування до 24–30%, відволожування впродовж 4–8 год і термічну обробку кондуктивно-конвективним способом за t = 160–190°С 2–3 хв. Після цього зерно охолоджують, обрушують, сортують і подрібнюють на борошно. На основі експериментальних досліджень розроблено національний стандарт на борошно гречане: «ДСТУ Борошно гречане. Технічні умови».

Ефективність використання: виробництво борошна запропонованим способом дозволяє скоротити тривалість процесу, знизити енерговитрати і збільшити вихід продукції. Розробка стандарту дозволяє використовувати борошно гречане для виробництва продуктів харчування з високою біологічною поживністю.

 

СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА ПЕРЦЮ СОЛОДКОГО МАРИНОВАНОГО З СОКОМ ЯБЛУЧНИМ

Доктор сільськогосподарських наук, професор Осокіна Н.М.

Викладач Костецька К.В.

Новизна та основні переваги розробки: застосований спосіб виробництва перцю солодкого маринованого з соком яблучним полягає в тому, що в попередньо підготовлені і фасовані в тару перець солодкий і прянощі заливають маринадною заливою, у якій питну воду замінено на сік яблучний та зменшено рецептурну кількість оцтової кислоти. Рецептура має наступний склад, кг/1000 кг:

перець солокий – 600:

гвоздика – 0,4;

лавровий лист – 0,2;

перець духмяний – 0,4;

залива – 400, в т.ч.

оцтова кислота, 80% – 4,0

сіль – 12,5;

цукор – 20,0;

сік яблучний – 362,5.

Ефективність використання: запропонований спосіб виробництва перцю маринованого з яблучним соком сприяє підвищенню асортименту маринованих продуктів, його біологічної цінності, покращення органолептичних показників.

 

СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА ДЖЕМУ ВИШНЕВО-АРГУСОВОГО

Доктор сільськогосподарських наук, професор Осокіна Н.М.

Кандидат сільськогосподарських наук, викладач Василишина О.В.

Новизна та основні переваги розробки: застосований спосіб виробництва вишневого джему полягає в заміні до 40% плодової маси аґрусовим пюре що має високі желеутворювальні властивості. Рецептура має наступний склад, в частинах:

вишня – 66;

пюре аґрусове – 44;

цукор – 100.

Одержаний вишнево-аґрусовий джем за фізико-хімічними показниками не поступається відомому джему, а за вмістом пектинових речовин і аскорбінової кислоти перевищує його.

Ефективність використання: виробництво джему запропонованим способом покращує органолептичні показники – зовнішній вигляд, консистенцію, аромат і смак. Упровадження технології виробництва джему вишневого з додаванням аґрусового пюре сприяє розширенню асортименту солодкої групи консервів із плодів вишні та підвищує його біологічну цінність.

 

СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА КОНФІТЮРУ ЧОРНОСМОРОДИНОВОГО ІЗ ВИЧАВОК

Доктор сільськогосподарських наук, професор Найченко В.М.

Доктор сільськогосподарських наук, професор Осокіна Н.М.

Кандидат сільськогосподарських наук, доцент Герасимчук О.П.

Новизна та основні переваги розробки: при виході соку смородинового  до 40–65% сировини залишається у вигляді вичавок, які можуть бути використані. Запропонований спосіб виробництва конфітюру чорносмородинового полягає у використанні вичавок після вилучення соку. Рецептура має наступний склад, в частинах:

вичавки із плодів чорної смородини – 100;

цукор – 130.

Одержаний запропонованим способом конфітюр за фізико-хімічними показниками не поступається відомому, а за вмістом біологічно активних речовин (антоціани та флаваноли) перевищує його.

Ефективність використання: виробництво конфітюру чорносмородинового із вичавок збагачує асортимент біологічно-активних фруктових консервів і сприяє безвідходній переробці плодів смородини. Продукт також використовується під час виробництва йогуртів, сиркових мас і морозива як інгредієнт.

 

ЗБЕРЕЖЕННЯ ЯКОСТІ ПЛОДІВ І ЯГІД ЗА РАЦІОНАЛЬНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ЇХ ЗБЕРІГАННЯ ТА ПЕРЕРОБКИ

Доктор сільськогосподарських наук, професор Осокіна Н.М.

Новизна та основні переваги розробки: запропоновано раціональні способи холодильного зберігання плодів зерняткових, кісточкових та ягідних культур в модифікованому та регульованому газовому середовищі, а також з обробною речовинами антимікробної дії.

Розробки дають можливість збільшити тривалість зберігання плодів чорної смородини до 3–4 місяців, вишні – 4–5 місяців з загальними втратами не більше 6–8%. Для зберігання кожної культури розроблено технологічні інструкції.

Нестандартну частину продукції запропоновано використовувати для виробництва джемів, конфітюру, желе з додаванням желеутворювальної сировини (порічки, аґрус, яблука).

Ефективність використання та впровадження розробки: запропоновані способи зберігання та переробки економічно доцільні та дають можливість споживати свіжі плоди та консерви не тільки гарантованої стандартом якості, а й з високим вмістом біологічно активних речовин. Зберігання та переробка плодів і ягід забезпечить рівень рентабельності виробництва – 15–25%.

 

УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ СУШІННЯ ПЛОДІВ ГЛОДУ

Кандидат технічних наук, викладач Євчук Я.В.

Новизна та основні преваги розробки: запропоновано раціональне використання вирощеної продукції рослинництва, зокрема сортових плодів глоду Шаміль, Людмил, Збігнев, Мао Мао, Китайський 1 і продуктів їх переробки у вигляді добавок у формі висушених продуктів порошків плодів, паст, концентрованих соків та іншої продукції, з використанням яких можна виготовити широкий асортимент традиційних продуктів з оздоровчими властивостями.

Розроблено технологію сушіння плодів глоду, а також експериментально визначено та науково обґрунтовано раціональні режимні параметри технології. За рахунок цього сушена сировина (плоди глоду) зберігають якісні показники свіжої продукції і мають високі антиоксидантні властивості. На плоди глоду сортів Шаміль, Людмил та Збігнев, розроблено та затверджено технологічні інструкції.

Ефективність використання та впровадження розробки: технологія передбачає виробництво високоякісної сушеної продукції (сортових плодів глоду) та безвідходне використання продукції садівництва. Конкурентоспроможність забезпечується за рахунок високої якості і порівняно нижчих цін відносно продуктів-аналогів.

 

УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА СОКУ ЯБЛУЧНОГО ТОНІЗУЮЧОГО

Доктор сільськогосподарських наук, професор Осокіна Н.М.

Кандидат сільськогосподарських наук, викладач Новак Л.Л.

Наукова новизна та основні переваги розробки: розроблено математичну залежність між структурно-механічними, фізичними властивостями яблук і виходом соку, а також ознаку-індикатор для останнього – фізичну густину плодів. Установлено вихід соку, його якість та придатність для виробництва сортового соку за хімічним складом, структурно-механічними, фізичними властивостями, анатомічною будовою яблук.

Обґрунтовано двадцятиденну тривалість короткострокового зберігання яблук пізнього строку достигання для ефективного виготовлення високоякісного сортового соку.

Установлено вплив строку достигання яблук, їх тривалість зберігання на вихід та якість соку у виробничих умовах. Запропоновано технологію виробництва соку яблучного тонізуючого з додаванням 5% лимонникового соку та оцінено його якість.

Ефективність використання та впровадження розробки: технологія  передбачає виробництво високоякісної продукції без хімічних добавок, консервантів і безвідходне використання продукції садівництва. Рівень рентабельності виробництва соків становить 66% без зберігання сировини та 40% за зберігання.

 

 

ПІДВИЩЕННЯ ВИРОБНИЦТВА ЗЕРНА ТРИТИКАЛЕ ЯРОГО РІЗНИХ НАПРЯМІВ ВИКОРИСТАННЯ

Доктор сільськогосподарських наук, професор Господаренко Г.М.

Кандидат сільськогосподарських наук, ст. викладач Любич В.В.

Новизна та основні переваги розробки: розроблена система удобрення тритикале ярого передбачає внесення добрив у нормі P60K90 під зяблевий обробіток ґрунту і N90–120 під передпосівну культивацію. Норми добрив коригуються з урахуванням вмісту в ґрунті рухомих сполук елементів живлення. Застосування цієї системи удобрення забезпечує врожайність тритикале ярого сорту Хлібодар харківський на рівні 66–70 ц/га, а в сорту Соловей харківський – 63–66 ц/га. Вдосконалено діагностику азотного живлення рослин тритикале ярого за допомогою портативного приладу N-тестер і запропоновано шкалу забезпеченості рослин азотом; виявлено особливості засвоєння основних елементів живлення рослинами різних сортів тритикале ярого; уточнено кількісні та відносні показники їх виносу врожаєм, що враховуються під час розрахунку норм добрив і визначення балансу основних елементів живлення в ґрунті.

Ефективність використання та впровадження розробки: систему удобрення було впроваджено на площі 300 га сільськогосподарських підприємств Вінницької і Черкаської областей, що дало змогу підвищити виробництво зерна на 15–20% та отримати додатково 850–955 грн/га прибутку (у цінах 2009 р.).

 

СПОСІБ ВІДБОРУ ЗРАЗКІВ ҐРУНТУ ДЛЯ АНАЛІЗУ ЗА ЛОКАЛЬНОГО ВНЕСЕННЯ ДОБРИВ

Доктор сільськогосподарських наук, професор Господаренко Г.М.

Кандидат сільськогосподарських наук, доцент Сухомуд О.Г.

Кандидат сільськогосподарських наук, ст. викладач Любич В.В.

Новизна та основні переваги розробки: згідно загальноприйнятої методики відбору зразків ґрунту, відбір зразків проводять ґрунтовими бурами на глибину орного і підорного шарів ґрунту не менш як із 10 свердловин. На кожній ділянці відбирають один змішаний зразок, який готують з 5–20 індивідуальних проб, відібраних з точок рівномірно розміщених на дослідній ділянці або по діагоналі, бурами різної конструкції. Після ретельного перемішування індивідуальних проб із загальної маси ґрунту відбирають середній зразок масою 400–500 г. Однак такий спосіб відбору зразків ґрунту не дає можливості встановити міграцію елементів живлення за локального внесення добрив. Спосіб відбору зразків ґрунту для аналізу за локального внесення добрив ґрунтується на відборі зразків ґрунту за допомогою квадратної рамки розміром 22,5 х 22,5 см з сіткою, що утворює комірки розміром 7,5 х 7,5 см. У цьому випадку центральна комірка співпадає з місцем внесення добрив. За один прийом відбирають дев’ять зразків ґрунту.

Галузь застосування: корисна модель може бути використана в загальному землеробстві, агрохімічному обстеженні ґрунтів для прискореного визначення вмісту елементів живлення в ґрунті під посівами сільськогосподарських культур за локального способу внесення добрив.

Ефективність використання: запропонованим способом можливо чітко відібрати зразки ґрунту через кожні 7,5 см, що дає можливість визначити вміст елементів живлення тільки у цьому шарі ґрунту. Завдяки цьому зразки ґрунту відбираються в певній встановленій частині розрізу, забезпечуючи ізоляцію кожного зразка. Цей спосіб відбору зразків ґрунту дозволяє встановити міграцію елементів живлення у вертикальному та горизонтальному напрямках від стрічки внесення добрив.

 

МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ МІГРАЦІЇ НІТРАТНОЇ (N-NO3) ФОРМИ АЗОТНИХ ДОБРИВ У ҐРУНТІ

Доктор сільськогосподарських наук, професор Господаренко Г.М.

Кандидат сільськогосподарських наук, доцент Сухомуд О.Г.

Кандидат сільськогосподарських наук, ст. викладач Любич В.В.

Новизна та основні переваги розробки: По профілю ґрунту переміщуються як нітрати добрив, так і ґрунту. Тому визначити переміщення нітратів добрив можна було б за допомогою дороговартісного методу мічених атомів. Проте відомо, що іони хлору мігрують по профілю ґрунту аналогічно нітратам. Метод визначення міграції нітратної (N-NO3) форми азотних добрив полягає в закладанні польового досліду, який включає варіанти з внесенням хлориду кальцію (СаСІ2) та без внесення. Норма внесення СаСl2становить 100 кг/га д. р. Відбір зразків ґрунту необхідно проводити згідно загальноприйнятої методики впродовж вегетаційного періоду для встановлення дати можливого пересування іонів хлору по профілю ґрунту. Після цього визначають вміст хлору по шарах ґрунту та порівнюють ці дані з показниками варіанту без внесення хлориду кальцію. Якщо вміст хлору на ділянках із внесенням хлориду кальцію буде більший, ніж без внесення, то це свідчить про переміщення іонів Сl по профілю ґрунту та відповідно – іонів NO3.

Галузь застосування: корисна модель може бути використана в загальному землеробстві, агрохімічному обстеженні ґрунтів для прискореного визначення міграції нітратної форми азотних добрив у ґрунті під посівами сільськогосподарських культур.

Ефективність використання: запропонований метод забезпечує високу об’єктивність отриманих результатів досліджень, значно зменшує кількість зразків ґрунту для аналізу, дає можливість закладання дослідів у виробничих умовах.

 

СПОСІБ ВІДБОРУ РОСЛИННИХ ЗРАЗКІВ У ТИМЧАСОВИХ ДОСЛІДАХ ЗЕРНОВИХ КОЛОСОВИХ КУЛЬТУР

Доктор сільськогосподарських наук, професор Господаренко Г.М.

Кандидат сільськогосподарських наук, доцент Сухомуд О.Г.

Кандидат сільськогосподарських наук, ст. викладач Любич В.В.

Новизна та основні переваги розробки: розроблено спосіб відбору рослинних зразків у тимчасових дослідах площею 70–100 м2зернових колосових культур для обліку шкідливих організмів, який полягає у відборі конвертом у п’яти точках збірний зразок до 50 стебел, з якого відбирають 10 стебел для аналізу.

Галузь застосування: корисна модель може бути використана в ентомології, фітопатології, фітофармакології, фізіології рослин, рослинництві, селекції, агрохімії для обліку ураження збудниками бурої листкової (Puccinia recondite), лінійної стеблової (Puccinia graminis), жовтої іржі (Puccinia striiformis), септоріозу (StriticiSgraminumStriticolaSnodorum), фузаріозу (Fgraminearum), борошнистої роси (Erysiphe graminis), гельмінтоспоріозу (Bipolaris sorokiniana), видів бактеріозів (Xanthomonas campestris,translucenssyringaePseudomonas syringaeramonicum); пошкодженості органів рослин п’явицями (Oulema melanoрus), (личинки, імаго), блішками (Phyllotreta vittula Redt., Chaetocnema hortensis Geoffr., Ch. aridula Gyll.) (імаго), хлібними пильщиками (Cephus pygmaeus L., Tracheus tabidus) (личинки).

Ефективність використання: застосування запропонованого способу відбору рослинних зразків зменшує кількість стебел, які необхідно проаналізувати, що дає можливість прискорити визначення ступеня ураження хворобами чи пошкодження шкідниками та провести спостереження у дуже короткі строки. При цьому точність досліду залишається на рівні загальноприйнятих методик.

 

СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА ПЕРЦЮ СОЛОДКОГО МАРИНОВАНОГО ПРЯНОГО

Доктор сільськогосподарських наук, професор Осокіна Н.М.

Викладач Костецька К.В.

Новизна та основні переваги розробки: включає заміну у рецептурі виготовлення перцю солодкого маринованого імпортних прянощів на нетрадиційні пряноароматичні рослини. Рецептура має наступний склад кг на 1000 кг:

перець солодкий – 600;

шавлія мускатна – 1,5;

чабер садовий – 1,5;

залива, зокрема – 400;

оцтова кислота 80% – 6,5;

сіль – 12,5;

цукор – 20,0;

вода питна – 361.

Ефективність використання: одержаний перець солодкий маринований пряний за фізико-хімічними показниками не поступається відомому перцю солодкому маринованому. Використання ароматичних добавок натурального походження сприяє покращенню органолептичних показників.

 

СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА ЖЕЛЕ ЧОРНОСМОРОДИНОВОГО З ЯБЛУКАМИ

Доктор сільськогосподарських наук, професор Найченко В.М.

Доктор сільськогосподарських наук, професор Осокіна Н.М.

Кандидат сільськогосподарських наук, доцент Герасимчук О.П.

Новизна та основні переваги розробки: розробка полягає в додаванні наприкінці уварювання желе чорносмородинового нарізаних шматочками яблук розміром 5х5 мм, попередньо осмотизованих упродовж 18 год в цукровому 70% концентрації сиропі за температури 20–25ºС, відділених від сиропу і підсушених упродовж 15 хв. за температури 80ºС.

Рецептура, в частинах:

сік чорносмородиновий – 133;

осмотизовані яблука – 131;

цукор – 92.

Ефективність використання: одержаний чорносмородинове желе за показниками цукрово-кислотного індексу, вмістом пектинових речовин, барвних сполук і аскорбінової кислоти перевищує відоме желе. Продукт також використовується під час виробництва йогуртів, сиркових мас і морозива як інгредієнт.

 

СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА ДЖЕМУ ВИШНЕВО-ПОРІЧКОВОГО

Доктор сільськогосподарських наук, професор Осокіна Н.М.

Кандидат сільськогосподарських наук, викладач Василишина О.В.

Новизна та основні переваги розробки: застосований спосіб виробництва вишнево-порічкового джему полягає в заміні до 40% плодової маси порічковим пюре що має високі желеутворювальні властивості. Рецептура має наступний склад, в частинах:

вишня – 66;

пюре порічкове – 44;

цукор – 100.

Одержаний вишнево-порічковий джем за фізико-хімічними показниками не поступається відомому джему, а за вмістом пектинових речовин і аскорбінової кислоти перевищує його.

Ефективність використання: виробництво джему запропонованим способом покращує органолептичні показники – зовнішній вигляд, консистенцію, аромат і смак. Упровадження технології виробництва джему вишневого з додаванням порічкового пюре сприяє розширенню асортименту солодкої групи консервів із плодів вишні та підвищує його біологічну цінність.

 

СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА ДЖЕМУ ВИШНЕВО-СМОРОДИНОВОГО

Доктор сільськогосподарських наук, професор Осокіна Н.М.

Кандидат сільськогосподарських наук, викладач Василишина О.В.

Новизна та основні переваги розробки: застосований спосіб виробництва вишнево-порічкового джему полягає в заміні до 25% плодової маси смородиновим пюре що має високі желеутворювальні властивості. Рецептура має наступний склад, в частинах:

вишня – 85;

пюре смородинове – 25;

цукор – 100.

Одержаний вишнево-смородиновий джем за фізико-хімічними показниками не поступається відомому джему, а за вмістом пектинових речовин і аскорбінової кислоти перевищує його.

Ефективність використання: виробництво джему запропонованим способом покращує органолептичні показники – зовнішній вигляд, консистенцію, аромат і смак. Упровадження технології виробництва джему вишневого з додаванням смородинового пюре сприяє розширенню асортименту солодкої групи консервів із плодів вишні та підвищує його біологічну цінність.

 

СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА ДЖЕМУ ВИШНЕВО-ЯБЛУЧНОГО

Доктор сільськогосподарських наук, професор Осокіна Н.М.

Кандидат сільськогосподарських наук, викладач Василишина О.В.

Новизна та основні переваги розробки: застосований спосіб виробництва вишнево-порічкового джему полягає в заміні до 35% плодової маси яблучним пюре що має високі желеутворювальні властивості. Рецептура має наступний склад, в частинах:

вишня – 72;

пюре яблучне – 38;

цукор – 100.

Одержаний вишнево-яблучний джем за фізико-хімічними показниками не поступається відомому джему, а за вмістом пектинових речовин і аскорбінової кислоти перевищує його.

Ефективність використання: виробництво джему запропонованим способом покращує органолептичні показники – зовнішній вигляд, консистенцію, аромат і смак. Упровадження технології виробництва джему вишневого з додаванням яблучного пюре сприяє розширенню асортименту солодкої групи консервів із плодів вишні та підвищує його біологічну цінність.

 

СПОСІБ ЗБЕРІГАННЯ ПЛОДІВ ВИШНІ

Доктор сільськогосподарських наук, професор Найченко В.М.

Доктор сільськогосподарських наук, професор Осокіна Н.М.

Новизна та основні переваги розробки: для підвищення тривалості зберігання вишні з високими товарними властивостями зберігати плоди необхідно з температури від -1 до -2ºС і відносної вологості повітря 92–95%, причому газове середовище має наступний склад, об.%:

диоксид вуглецю – 5;

кисень – 3;

азот – 92.

Таке поєднання газового складу, температури і відносної вологості повітря забезпечує уповільнення фізіолого-біохімічних процесів, що сприяє збільшенню терміну зберігання вишні з високими товарними показниками.

Ефективність використання: тривалість зберігання плодів вишні в такому газовому середовищі збільшується в 1,8 раза, вихід товарної продукції становить 93,2%. Плоди добре зберігають зовнішній вигляд, свіжість, властивий аромат, щільну консистенцію м’якуша і характерний смак.

 

СПОСІБ ЗБЕРІГАННЯ ШВИДКОЗАМОРОЖЕНИХ ПЛОДІВ ЧОРНОЇ СМОРОДИНИ

Доктор сільськогосподарських наук, професор Найченко В.М.

Доктор сільськогосподарських наук, професор Осокіна Н.М.

Новизна та основні переваги розробки: зберігання швидкозаморожених плодів чорної смородини включає заморожування їх за існуючою технологією, але для збереження товарних і якісних показників заморожених плодів останні зберігають при температурі не вище -20ºС і за відносної вологості повітря не менше 95%.

Ефективність використання: процес льодоутворення завершується внаслідок припинення тепловиділення і фіксується мінусовою температурою. Використання такого режиму зберігання забезпечує зберігання високих товарних показників до 10 місяців.

 

СПОСІБ ЗБЕРІГАННЯ ЯГІД СМОРОДИНИ ЧОРНОЇ

Доктор сільськогосподарських наук, професор Найченко В.М.

Доктор сільськогосподарських наук, професор Осокіна Н.М.

Доктор сільськогосподарських наук, професор Мельник О.В.

Кандидат сільськогосподарських наук, доцент Гайдай Г.С.

Новизна та основні переваги розробки: для підвищення тривалості зберігання смородини чорної з високими товарними властивостями зберігати ягоди необхідно з температури від -1 до -2ºС і відносної вологості повітря 92–95%, причому газове середовище має наступний склад, об.%:

диоксид вуглецю – 10–12;

кисень – 9–11;

азот – 77–81.

Таке поєднання газового складу, температури і відносної вологості повітря забезпечує уповільнення фізіолого-біохімічних процесів, що сприяє збільшенню терміну зберігання ягід смородини чорної з високими товарними показниками.

Ефективність використання: тривалість зберігання ягід в такому газовому середовищі збільшується до 170 діб, вихід товарної продукції становить 98%. Ягоди добре зберігають зовнішній вигляд, свіжість, властивий аромат і характерний смак.

 

СПОСІБ ЗБЕРІГАННЯ ПЛОДІВ СЛИВИ

Доктор сільськогосподарських наук, професор Найченко В.М.

Доктор сільськогосподарських наук, професор Осокіна Н.М.

Доктор сільськогосподарських наук, професор Мельник О.В.

Кандидат сільськогосподарських наук, доцент Гайдай Г.С.

Новизна та основні переваги розробки: для підвищення тривалості зберігання сливи з високими товарними властивостями зберігати плоди необхідно в перші два тижні за температури 0ºС і відносної вологості повітря 90–95%, причому газове середовище має наступний склад, об.%:

диоксид вуглецю – 8–10;

кисень – 10–12;

азот – 78–82.

Наступні два–три тижні температуру знижують до -1ºС, а газове середовище має наступний склад, об.%:

диоксид вуглецю – 2–4;

кисень – 3–5;

азот – 93–95.

Після цього до кінця зберігання температуру доводять до -2ºС, газове середовище має наступний склад, об.%:

диоксид вуглецю – 4,5–5,5;

кисень – 2,5–3,5;

азот – 90–92.

Таке поєднання газового складу, температури і відносної вологості повітря забезпечує уповільнення фізіолого-біохімічних процесів, що сприяє збільшенню терміну зберігання плодів сливи з високими товарними показниками.

Ефективність використання: тривалість зберігання ягід в такому газовому середовищі збільшується до з 80–105 діб до 150 діб, вихід товарної продукції становить 99%. Ягоди добре зберігають зовнішній вигляд, свіжість, властивий аромат і характерний смак.

 

СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ СТРОКУ ЗАКІНЧЕННЯ ЗБЕРІГАННЯ ПЛОДІВ В ОХОЛОДЖЕНОМУ ПРИМІЩЕННІ

Доктор сільськогосподарських наук, професор Найченко В.М.

Доктор сільськогосподарських наук, професор Осокіна Н.М.

Доктор сільськогосподарських наук, професор Мельник О.В.

Кандидат сільськогосподарських наук, доцент Гайдай Г.С.

Новизна та основні переваги розробки: для зменшення тривалості аналізу, зменшенню його трудомісткості і запобігання пошкодження плодів під час визначення закінчення строку зберігання пробу поміщають в потік монохроматичного світла від 450 до 750 нм і визначають спектральний інтервал, а кінець зберігання плодів визначають за зниженням його величини відповідно до виду і помологічного сорту. Спектральний інтервал визначають перед закладанням плодів на зберігання. Встановлено, що для сорту Джонатан спектральний інтервал закінчення зберігання становить 85–95 нм.

Ефективність використання: розроблений спосіб сприяє більш точному визначенню закінчення зберігання яблук, що дозволяє знизити втрати під час зберігання.

Останні новини

ТЕСТ-ДРАЙВ АГРОКАР’ЄРИ ПРОЙШЛИ ЗДОБУВАЧІ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ВЗЯВШИ УЧАСТЬ У ПРОЕКТІ MHP AGRI FUTURE 2024Читати повністю

ТЕСТ-ДРАЙВ АГРОКАР’ЄРИ ПРОЙШЛИ ЗДОБУВАЧІ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ВЗЯВШИ УЧАСТЬ У ПРОЕКТІ MHP AGRI FUTURE 2024

Впродовж 23-26 червня 2024 року здобувачі спеціальності 181– Харчові технології ОР «Бакалавр» інженерно-технічного факультету, стали учасниками заходу MHP AGRI FUTURE 2024 та успішно пройшли тест-драйв агрокар’єри в МХП.

Читати повністю

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНІ ЗАХОДИ КАФЕДРИ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙЧитати повністю

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНІ ЗАХОДИ КАФЕДРИ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра харчових технологій гостинно відкрила двері для здобувачів освіти і викладачів спеціальностей Харчові технології та Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва Іллінецького аграрного фахового коледжу.

Читати повністю

ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ  СТУДЕНТІВ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ  «МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР»Читати повністю

ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ СТУДЕНТІВ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ «МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР»

24 червня – знаковий день для здобувачів денної форми навчання початкового (короткий цикл) рівня вищої освіти спеціальності 181 – Харчові технології (групи 21 мбт), оскільки вони успішно пройшли одне із головних, проте не останнє у своєму житті, випробування – склали випускний комплексний екзамен.

Читати повністю

ВІТАЄМО З ПРИСВОЄННЯМ КВАЛІФІКАЦІЇ БАКАЛАВРА  ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 181 ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЇ Читати повністю

ВІТАЄМО З ПРИСВОЄННЯМ КВАЛІФІКАЦІЇ БАКАЛАВРА ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 181 ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЇ

Відбулася підсумкова атестація здобувачів першого рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання зі спеціальності 181 «Харчові технології». Публічний захист кваліфікаційних робіт (дипломних проєктів) відбувся 11 та 17–19 червня 2024 р.

Читати повністю

Всі новини