+38 (04744) 3-43-82
Меню

Желєзна (Возіян) Валерія Валеріївна

 Желєзна (Возіян)  Валерія  Валеріївна Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук
Посада: доцент
Контактний телефон: (04744)3-43-82

 

 

Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук

Вчене звання: -

Посада: доцент

Контактний телефон: 0987746885

Email: valieriia.voziian07@gmail.com

Scopus Author ID 57195525104

Researcher ID AAL-5479-2020

ORCID ID 0000-0002-1874-2155

Google scholar ID 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=30aMVTMAAAAJ&hl=uk&authuser=1

Перелік наукових праць

Висновок відповідності ліцензійним вимогам

Освіта

Уманський національний університет садівництва

Кваліфікація магістра з технології зберігання і переробки зерна

диплом ЕР № 45847279 від 18 червня 2013 року

Науковий ступінь

Кандидат сільськогосподарських наук

Диплом ДК № 044409 від 11 жовтня 2017 р.

Спеціальність 06.01.15 – первинна обробка продуктів рослинництва

Аспірантура

2013–2016 рр., Уманський національний університет садівництва

Тема дисертаційного дослідження

Розробка технології виробництва круп’яних продуктів із зерна пшениці спельти

Вчене звання

Останнє підвищення кваліфікації

Одеський інститут післядипломної освіти № ПК 02070938/001075-22 від 4 лютого 2022 р.

У результаті інформальної освіти (самоосвіти), що визнано Вченою радою ф-ту (Протокол №6 від 30.12.2021 р.):

- Осінньої школи «Трансфер технологій та інновацій: європейський та український досвід» в рамках 611679-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-MODULE Жан Моне «Європейський досвід трансферу технологій для українських університетів» /EXTECH в обсязі 0,1 кредиту ЄКТС (три години). Сертифікат Програми Жана Моне,  Erasmus+ 03–10.11.2021 р.

- «Наукові дослідження та методи їх реалізації: світовий досвід та вітчизняна реальність» на тему «Характеристика нових сортів зерна тритикале» у м. Болонія в обсязі 0,1 кредиту ЄКТС (три години). Сертифікат Ls 121121-029 від 12.11.2021 р. (Euro Science № 22341 від 21.10.2021 р.; UKRISTEI № 864 від 22.10.2021 р.);

- «Тенденції та розвиток перспектив науки і практики в сучасних умовах» Європейської 10 міжнародної науково-практичної конференції в обсязі 0,1 кредиту ЄКТС (три години). Сертифікат EU-conf.com 22–24.11.2021 р.

Нагороди, звання

Грамота Національного університету харчових технологій, 2018 р.

Грамота Уманського національного університету садівництва, 2018 р.

Стаж роботи

Загальний – 5 років

Науково-педагогічний – 5 років

Дисципліни, що викладає

«Проектування підприємств харчової промисловості», «Технологічне обладнання підприємств харчової промисловості», «Технологія комбікормів», «Проектування підприємств галузі», «Моделювання та оптимізація техніко-технологічних об’єктів»

Загальна кількість наукових публікацій

150

Загальна кількість розроблених методичних рекомендацій

17

Організаційна робота

Куратор 11-т, 11мб-т академічної групи інженерно-технологічного факультету (п’ятий випуск в 2022 р.).

Виконує обов’язки секретаря ЕК по захисту кваліфікаційних робіт студентами спеціальності 181 «Харчові технології» ОР «Бакалавр».

Виконує обов’язки заступника декана інженерно-технологічного факультету з організаційно-виховної роботи.

Сфера наукових інтересів:

Технології зберігання та переробки зерна. Технології виробництва комбікормів, збагачення їх рослинною сировинною. Виробництво хлібобулочних та кондитерських виробів, збагачення  їх рослинною сировинною. Тенденції розвитку зернопереробної галузі.