+38 (04744) 3-43-82
Меню

Новіков Володимир Вікторович

Новіков Володимир Вікторович Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент
Посада: доцент
Контактний телефон: (04744)3-43-82

 

 

Науковий ступінь: Кандидат технічних наук

Вчене звання: Доцент кафедри технології зберігання і переробки зерна

Посада: Доцент кафедри харчових технологій

Контактний телефон: (04744)3-43-82

Email: tzpz@udau.edu.ua

Scopus Author ID 

Researcher ID

ORCID ID

Google scholar ID

Перелік наукових праць

Висновок відповідності ліцензійним вимогам

Освіта

Уманський національний університет садівництва

Кваліфікація бакалавра з технології зберігання і переробки зерна

диплом ЕР № 41709061 від 25 червня 2011 року

Кваліфікація спеціаліста з технології зберігання і переробки зерна

диплом ЄР №43745482 від 5 червня 2012 року

Науковий ступінь

Кандидат технічних наук

Диплом ДК № 041258 від 28 лютого 2017 р.

Спеціальність 05.18.02 – Технологія зенових, бобових, круп’яних продуктів і комбікормів, олійних і луб’яних культур

Аспірантура

2012-2015 рр., Уманський національний університет садівництва (м. Умань, Україна)

2015-2016 рр., Національний університет харчових технологій (м. Київ, Україна)

Тема дисертаційного дослідження

Удосконалення тиехнології виробництва круп’яних продуктів із зерна тритикале

Вчене звання

Доцент кафедри технології зберігання і переробки зерна

Затверджено наказ Міністерства освіти і науки України 01.02.2022 № 89

Останнє підвищення кваліфікації

Державний заклад освіти «Одеський інститут післядипломної освіти» Національного університету харчових технологій». Підвищення кваліфікації за спеціальністю 181 – Харчові технології (обсяг часу – 3,0 кредити).

Свідоцтво ПК 02070938/001076-22 від 04 лютого 2022 року.

Нагороди, звання

Грамота Умаснького національного університету садівництва (2017 р.)

Лауреат Премії молодим науковцям Черкащини (2023 р).

Подяка Голови Верховної Ради України (2023 р).

Стаж роботи

Загальний – 6 роки

Науково-педагогічний – 6 років

Дисципліни, що викладає

  • Технологічне обладнання галузі (ОП Харчові технології, ОР Бакалавр);
  • Аспірація, вентиляція і пневмотранспорт (ОП Харчові технології, ОР Бакалавр);
  • Машини, обладнання та їх використання при переробці сільськогосподарської продукції (ОП Агроінженерія, ОР Бакалавр);
  • Проектування підприємств галузі (ОП Харчові технології, ОР Бакалавр);
  • Технологічне обладнання харчової промисловості (ОП Харчові технології, ОР молодший бакалавр).

Загальна кількість наукових публікацій

90

Загальна кількість розроблених методичних рекомендацій

12

Організаційна робота

Куратор 21 к-тз академічної групи інженерно-технологічного факультету (четвертий випуск в 2024 р.).

Виконує обов’язки заступника декана інженерно технологічного факультету із наукової роботи з 2017 р по т.ч.

Гарант освітньої програми Технології зерна та зернопродуктів освітнього рівня магістр спеціальності 181 – Харчові технології з 2022 р. по т.ч.

Заступник відповідального секретаря приймальної комісії Уманського НУС з 2022 р. по т.ч.

Сфера наукових інтересів:

Енергоефективні технології перероблення зерна злакових культур. Оптимізація процесу водотеплового оброблення під час виробництва борошна та крупів. Математичне моделювання та статистичне оброблення. Шляхи розширення асортименту хлібобулочних та кондитерських виробів за використання нетрадиційної сировини. Шляхи підвищення кулінарної якості продуктів перероблення злакових культур. Забезпечення безпечності харчових продуктів, збагачених нетрадиційною сировиною. Розроблення проектної документації. Оптимізація роботи пневмотранспортних та аспірацінйих систем.