+38 (04744) 3-43-82
Меню

Костецька Катерина Василівна

Костецька Катерина Василівна Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук
Вчене звання: доцент
Посада: доцент
Контактний телефон: (04744)3-43-82

 

 

Науковий ступінь:

Кандидат сільськогосподарських наук

Вчене звання:

Доцент кафедри технології зберігання і переробки зерна

Посада:

Доцент кафедри харчових технологій

Контактний телефон:

+380972893775

Email:

kostetskakateryna@gmail.com

Scopus Author ID 57192088298

Researcher ID M-7359-2019

ORCID ID

0000-0003-2387-5400

Google scholar ID

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=n8FHtwoAAAAJ

Перелік наукових праць

Висновок відповідності ліцензійним вимогам

Освіта

Уманський державний аграрний університет

Кваліфікація магістра з технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів;

диплом ЕР № 30288751 від 16 червня 2006 року

Науковий ступінь

Кандидат сільськогосподарських наук

Диплом ДК № 026583 від 26 лютого 2015 р.

Спеціальність 06.01.15 – первинна обробка продуктів рослинництва

Аспірантура

2006–2009 рр., Уманський національний університет садівництва

Тема дисертаційного дослідження

Хіміко-технологічна оцінка сировини при зберіганні та виготовленні овочевих консервів

Вчене звання

Доцент кафедри технології зберігання і переробки зерна

Атестат АД №000315 від 11 жовтня 2017 р.

Підвищення кваліфікації

Вроцлавський природничий університет, кафедра ферментації і технології зерна факультету біотехнології та науки про харчування (Польща). Сертифікат WOWZ.0000.442.04.12.2017 від 23 листопада 2017 р.

Державний заклад освіти Одеський інститут післядипломної освіти НУХТ. З 24.01.22 р. до 04.02.2022 р. за програмою (спеціальністю) 181 Харчові технології. Загальний обсяг часу 90 годин. Свідоцтво ПК02070938/001080-22. Реєстраційний номер 676 від 04.02.2022 р.

У результаті інформальної освіти (самоосвіти), що визнано Вченою радою ф-ту (Протокол №6 від 30.12.2021 р.):

- «Безпечність харчових продуктів: сучасне законодавство, сумлінний виробник, відповідальний споживач» в обсязі 0,3 кредиту ЄКТС (дев’ять годин). Сертифікат від 12.02.2021 р.

-  «Зміцнення викладання та організаційного управління в університетах» в обсязі 0,3 кредиту ЄКТС (дев’ять годин). Сертифікат від 14.02.2021 р.

- Експерт з акредитації освітніх програм: онлайн тренінг Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти в обсязі 0,3 кредиту ЄКТС (дев’ять годин). Сертифікат від 08.09.2021 р.

Нагороди, звання

Грамота Національного університету харчових технологій, 2014 р.

Грамота Уманського національного університету садівництва, 2015 р.

Грамота Уманської районної ради професійної спілки працівників АПК України, 2016 р.

Грамота Уманського національного університету садівництва, 2019 р.

Стаж роботи

Загальний – 15 роки

Науково-педагогічний – 12 років

Дисципліни, що викладає

 «Технологія круп’яного виробництва», «Технології харчових виробництв», «Контроль якості та безпека продукції галузі»,  «Інноваційний інжиніринг переробних підприємств», «Інноваційні інгредієнти та зернопродукти»

Наукових публікацій

Біля 100

Робота зі здобувачами

Під керівництвом підготовлено та опубліковано біля 50 студентських статей та подано близько 20 студентських робіт на конкурс в I–II-му турах.

Куратор 11 м-тз академічної групи інженерно-технологічного факультету (п’ятий випуск в 2022 р.).

Керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком «Дослідник» (технології зберігання і переробки зерна).

Діяльність в УНУС

Голова Ради молодих Учених Уманського НУС з 2020 р.

Член редакційної колегії журналу ″Вісник уманського національного університету″.

член редакційної колегії / технічний секретар журналу ″Збірник уманського національного університету″.

Керівник науково-дослідницької теми: «Вивчення технологічних властивостей зерна круп’яних культур». Договір № 5/16 від 20.05.2016 р.

Сфера наукових інтересів

 "Технологічна оцінка районованих та перспективних сортів зернових культур з метою визначення придатності їх до переробки"; "Технологічна оцінка зерна круп’яних культур".