+38 (04744) 3-43-82
Меню

Калайда Катерина Василівна

Калайда Катерина Василівна Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук
Вчене звання: доцент
Посада: доцент
Контактний телефон: (04744)3-22-12
Email: ft@udau.edu.ua

 

Прізвище, імя по батькові НПП

Калайда Катерина Василівна

Посада

Доцент кафедри  харчових технологій

Освіта

Уманський державний аграрний університет

Кваліфікація магістра з технології зберігання, консервування та переробки плодів  і овочів, диплом ЕР №35144050 від 17 червня 2008року.

Науковий ступінь

Кандидат сільськогосподарських наук

Диплом ДК №018895 від 17січня 2014 р.

Спеціальність06.01.15 – первинна обробка продуктів рослинництва

Аспірантура:

2008–2011 рр., Уманський державний аграрний університет

Тема дисертаційного дослідження

Формування та збереженість споживної цінності плодів актинідії та продуктів їхньої переробки

Вчене звання

Доцент кафедри технології зберігання і переробки плодів  та овочів

Атестат АД № 001728 від 18грудня 2018 р.

Останнє підвищення кваліфікації

ДЗО «Одеський інститут післядипломної освіти» НУХТ

Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 02070938/000238-17 від 4листопада 2017 р.

Нагороди, звання

Грамота Уманського національного університету садівництва, 2019 р.

Почесна грамота голови Уманської районної ради, 2015 р.

Стаж роботи

Загальний – 19 років

Науково-педагогічний – 11 років

Дисципліни, що викладає

Технологія молока та молочних продуктів

Технологія води і водопідготовки в галузі

Технологія продуктів харчування функціонального призначення

Оптимізація технологічних процесів

Має 72 публікації, з них  53 наукового та 19 навчально-методичного характеру, у тому числі 17 публікацій в фахових виданнях України, співавтор 6 патентів на корисну модель, співавтор одного підручника з грифом Міністерства аграрної політики та продовольства України, співавтор одного підручника з грифом Уманського НУС, співавтор 1 монографії, 1 публікація входить до наукометричної бази Web of Science, співавтор 1 стандарту.

Види і результати професійної діяльності

Калайди Катерини Василівни

 

Прізвище, ім’я та по батькові викладача

Підпункти

пункту 30 Ліцензійних умов

Показник виконання

 

Калайда Катерина Василівна

1

1.Koltunov, V., Kalaida, K., Zabolotna, A., & Volkova, T. (2018). The rate of the temperature drop in sweetpeppers at thetechnical stage of ripeness during their cooling. Харчова наука та технологія, 12(2). https://doi.org/10.15673/fst.v12i2.938 (Web of Science)

2

1.Калайда К.В. Ентальпія плодів перцю та швидкість зниження їх температури/ К.В. Калайда, В.А. Колтунов// Овочівництво і баштанництво: міжвідомчий тематичний науковий збірник / Інститут овочівництва і баштанництва НААН. – Х: ВП «Плеяда», 2017. – Вип. 63. –  С.108-114.

2. Калайда К.В. Швидкість охолодження плодів перцю солодкого технічної стадії стиглості/ К.В. Калайда, В.А. Колтунов // Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі : зб. наук. пр. / [редкол.: О. І. Черевко (відпов. ред.) та ін.]. – Харків : ХДУХТ, 2017. – Вип. 2 (26). – С. 284-292.

3.Калайда К.В. Енергетична цінність плодів солодкого перцю залежно від сорту/ К.В. Калайда, В.А. Колтунов // Праці / Таврійський державний агротехнологічний університет.– Мелітополь: ТДАТУ, 2018. – Вип. 18. Т 1. –  С.290-299.

4.Калайда К. Господарсько-товарознавча оцінка сортів перцю солодкого, районованих в Україні / К. Калайда, А. Заболотна, В. Пиркало // Товари і ринки. - 2018. - № 2. - С. 110-120.

5.Калайда К.В. Харчова та енергетична цінність плодів солодкого перцю залежно від сорту/ К.В. Калайда, В.А. Колтунов // Продовольчі ресурси: зб. наук. пр. / НААН; Ін-т прод. ресурсів НААН. – К.: ТОВ «Видавництво «БАРМИ», 2018. – № 10 –  С.150-158.

 

 

3

1.Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів: підручник / Калайда К.В., Матенчук Л.Ю., Найченко В.М., Токар А.Ю., Харченко З.М. та ін. – Мелітополь: «Люкс». – 2017. – 291 с.

2.Технології консервування плодів та овочів: [підручник] / Аністратенко О.І., Калайда К.В., Матенчук Л.Ю., Найченко В.М., Токар А.Ю., Харченко З.М,; за  заг. ред. А.Ю.Токар.  – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві»(Видавець «Сочінський»), 2015. – 568 с. (реком. Мінагрополітики)

3. Scientific foundations of modern engineering: monography / Kalaida K., Zabolotna A., Pyrkalo V., etc. – Іnternational Science Group. – Boston: Primedia eLaunch, 2020. 528 р. Available at : DOI : 10.46299/isg.2020.MONO.TECH.I

12

1. Спосіб зберігання плодів актинідії: пат. 77783 Україна, МПК А23Р1/00 / Найченко В. М.,  Токар А. Ю., Калайда К. В.; заявник і патентовласник К. В. Калайда – № u201210263; заявл. 30.08.2012; опубл. 25.02.2013, Бюл. № 4.

2. Спосіб виробництва компоту з актинідії: пат. 78123Україна, МПК А23В7/00 / Токар А. Ю., Скрипченко Н. В., Калайда К. В.; заявник і патентовласник К. В. Калайда– № u201210259; заявл. 30.08.2012; опубл. 11.03.2013, Бюл. № 5.

3. Спосіб виробництва конфітюру яблучно-актинідієвого функціонального харчування: пат. 78124 Україна, МПК А23В7/00 / ТокарА. Ю., Калайда К. В.; заявник і патентовласник К. В. Калайда – № u201210260; заявл. 30.08.2012; опубл. 11.03.2013, Бюл. № 5.

4. Спосіб виробництва конфітюру яблучно-актинідієвого з чорницею функціонального харчування: пат. 78125Україна, МПК А23Р1/00 / Токар А. Ю., Калайда К. В.; заявник і патентовласник К. В. Калайда– № u201210261; заявл. 30.08.2012; опубл. 11.03.2013, Бюл. № 5

5. Спосіб виробництва конфітюру яблучно-актинідієвого з аронією функціонального харчування: пат.78126 Україна, МПК А23Р1/00 /Токар А. Ю., Калайда К. В.; заявник і патентовласник К. В. Калайда – № u201210262; заявл. 30.08.2012; опубл. 11.03.2013, Бюл. № 5.

6. Спосіб відбору представницької проби для хімічного аналізу перцю солодкого: Пат. 127937 Україна, МПК G01N/00 / Колтунов В.А., Калайда К. В. – № u2018 02969; заявл. 23.03.2018; опубл. 27.08.2018, Бюл. № 16.

 

 

13

1. Методичні вказівки до написання та оформлення дипломної роботи студентами ОС «Магістр» за спеціальністю 181 «Харчові технології»/ Найченко В.М., Токар А.Ю., Заморська І.Л., Калайда К.В. / відповідальний за випуск Заморська І.Л. –Умань: УНУС, Інженерно-технологічний факультет. – 2019. – 25 с.

2. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Технологія  молока і молочних продуктів» для студентів спеціальності: 181 «Харчові технології» ступеня - бакалавр. / Укл.: Калайда К. В. – Умань: УНУС, 2019, 62 с.

3.Технологія продуктів харчування функціонального призначення: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт студентами спеціальності 181 «Харчові технології» (освітня програма «Технології харчування») / укладач К.В. Калайда. – Умань. : Уманський НУС, 2020, 25 с.

 

 

14

1.Шпарук Олег Олександрович Переможець І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напряму "Харчові технології" 2017 н.р.

2.Колпаков Владислав Ігорович, Переможець І туру Всеукраїнської олімпіади з напряму "Харчові технології" серед магістрів 2017-2018 н.р., номінація в ІІ турі  Всеукраїнської олімпіади з напряму "Харчові технології"   (магістр) 2017-18н.р.

3.Мороз Аліна Юріївна Переможець І туру Всеукраїнської олімпіади з напряму "Харчові технології" (бакалавр) 2018-2019 н.р.

4.Присяжнюк Я.М. Переможець І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 181 "Харчові технології" 2019 н.р.

 

 

15

1. Калайда К.В. Якість соків з плодів актинідії залежно від технології / К.В. Калайда, Л.Ю. Матенчук, В.В.Пиркало //Международний науковий журнал «International Scientific and Practical Conference «WORLD SCIENCE». – 2016. – № 11(15), Vol.2. – С. 8-10.

Наукові і навчально-методичні публікації

Профіль в GoogleАкадемія