+38 (04744) 3-43-82
Меню

Єремеєва Олена Анатоліївна

Єремеєва Олена Анатоліївна Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент
Посада: доцент
Контактний телефон: (04744)3-43-82

 

 

1. Відповідність освітньої та/або професійної кваліфікації Єремеєвої О. А. освітнім компонентам, що викладаються:

1. Технологія борошномельного виробництва.

2. Фізико-хімічні основи обробки сировини в галузі.

3. Технологічні розрахунки, облік і звітність у галузі.

4. Інноваційні технології та енергоефективне обладнання харчових виробництв.

Показник

Фактичні дані

1

Документ про вищу освіту

  1. Спеціаліст з технології зберігання і переробки зерна (диплом ИВ № 090221, Одеський технологічний інститут харчової промисловості ім. М. В. Ломоносова за спеціальністю «Технологія зберігання і переробки зерна» 1983 р.). 

2

Документ про науковий ступінь

Кандидат технічних наук ( 2017 р) зі спеціальності 05.18.02 – технологія зернових, бобових, круп’яних продуктів і комбікормів, олійних і луб’яних культур. Диплом ДК №041254 від 28 лютого 2017 р.

3

Наявність досвіду професійної діяльності (заняття) за відповідним фахом (спеціальністю, спеціалізацією) не менше п’яти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діяльності);

За відповідним фахом стаж роботи 23 роки на інженерних посадах Уманського елеватора.

4

Керівництво (консультування) дисертації на здобуття наукового ступеня за спеціальністю, що була захищена в Україні або за кордоном

-

5

Наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection

1. Yeremeeva O., Kharcnko Y., Tkachenko H.he, Shapoval I., ) Investigation of the Grinding Mode of the Enriched Wheat Products in the Rolling Mill 1-Grinding System of the Milling Mill of Wheat Grinding.//Modern Development Paths of Agricultural Production (2019), 807-814. Scopus

2. I.Stadnik , V. Piddubnuy, O. Eremeeva, G. Karpik., Features of heat transfer in the environment when it is sprayed with rotary rollers // Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences License: CC BY 3.0 ISSN 1337-0960 (online) Available online: 14 December 2018, vol. l1, no. 1, p. 234-245. Scopus

3. Kharchenko Y., Sharan A., Yeremeeva O., Novak L. The output of intermediate wheat grinding products in the drought process of wheat grinding // Ukrainian Food Journal. Kyiv. Ukraine. 2017. – 718 с.– С. 603 – 618. Is. 4 Web of Science

4. Kharchenko Y., Sharan A., Yeremeeva O., V. Chornyi, Effect of technological properties of pea seeds and processing modes on efficiency of its dehulling// Ukrainian Food Journal. Kyiv. Ukrainе. 2018. – Volume 7. Issue 4, 789 с.– С. 589 – 604. Is. 4. Web of Science

5. О. П. Сержук,  С. О. Третьякова, О.А. Єремеєва , Вплив фомопсису на формування рівня врожайності насіння гібридів соняшнику, // Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків : зб. наук. праць / Ін-т біоенергет. культур і цукр. буряків, Нац. акад. аграр. наук України. – К. : ФОП Корзун Д.Ю., 2020. – Вип. . – С.  205-300.

6. Г.В. Ткаченко, Л.Л. Новак, І.Ф. Улянич, О.А. Єремеєва, Розробка зерносушарки brice-backer з рекуперацією на комбінованих видах палива // Сільськогосподарські машини : зб. наук. ст. – Вип. 44. – Луцьк, 2020. –с.135-145.

7. Єремеєва О. А., Харченко Є. І., Ткаченко Г. В.,Любич В. В. Хлібопекарські властивості зерна пшениці м’якої з добавлянням пшениці спельти. Збірник наукових праць Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків. 2020. Вип. 28. С. 109–116.

8. Любич В. В., Желєзна В. В., Єрємєєва О.А. Якість екструдату із зерна пшениці м’якої залежно від сорту та лінії // Збірник наукових праць НУХТ. Том 26. №3. 2020. С. 185–196.

9. Любич В. В., Желєзна В. В., Єрємєєва О.А., Новак Л.Л. Вплив режимів помелу збагачених круподунстових продуктів на вихід борошна під час сортового помелу пшениці // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Том 31 (70) № 3, 2020. C. 61–66.

10.  Любич В. В., Желєзна В. В., Єрємєєва О.А, Войтовська В.І. Крупоутворювальна здатність помельних партій зерна пшениці спельти і пшениці м’якої // Збірник наукових праць Уманського НУС. Умань. 2020. Випуск 1. С. 606–620.

11. Харченко Є. І., Єремеєва О. А. Обоснование подогрева зерна и воды в

процессе подготовки зерна к помолу // Научно технический журнал для работников агропромышленного комплекса Агропанорама. № 6 декабрь 2020. С. 23–27.

Висновок: освітня та/або професійна кваліфікація Єремеєвої О. А.

відповідає освітнім компонентам.



  1. Досягнення у професійній діяльності, які зараховуються за останні п’ять років (науково-педагогічні, педагогічні та наукові працівники, які забезпечують освітній процес, повинні мати не менше чотирьох досягнень у професійній діяльності за останні п’ять років, визначених у пункті 38 Ліцензійних умов)



Показник

Фактичні дані

1

Наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection

1. Yeremeeva O., Kharcnko Y., Tkachenko H.he, Shapoval I., ) Investigation of the Grinding Mode of the Enriched Wheat Products in the Rolling Mill 1-Grinding System of the Milling Mill of Wheat Grinding.//Modern Development Paths of Agricultural Production (2019), 807-814. Scopus

2. I.Stadnik , V. Piddubnuy, O. Eremeeva, G. Karpik., Features of heat transfer in the environment when it is sprayed with rotary rollers // Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences License: CC BY 3.0 ISSN 1337-0960 (online) Available online: 14 December 2018, vol. l1, no. 1, p. 234-245. Scopus

3. Kharchenko Y., Sharan A., Yeremeeva O., Novak L. The output of intermediate wheat grinding products in the drought process of wheat grinding // Ukrainian Food Journal. Kyiv. Ukraine. 2017. – 718 с.– С. 603 – 618. Is. 4 Web of Science

4. Kharchenko Y., Sharan A., Yeremeeva O., V. Chornyi, Effect of technological properties of pea seeds and processing modes on efficiency of its dehulling// Ukrainian Food Journal. Kyiv. Ukrainе. 2018. – Volume 7. Issue 4, 789 с.– С. 589 – 604. Is. 4. Web of Science

5. О. П. Сержук,  С. О. Третьякова, О.А. Єремеєва , Вплив фомопсису на формування рівня врожайності насіння гібридів соняшнику, // Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків : зб. наук. праць / Ін-т біоенергет. культур і цукр. буряків, Нац. акад. аграр. наук України. – К. : ФОП Корзун Д.Ю., 2020. – Вип. . – С.  205-300.

6. Г.В. Ткаченко, Л.Л. Новак, І.Ф. Улянич, О.А. Єремеєва, Розробка зерносушарки brice-backer з рекуперацією на комбінованих видах палива // Сільськогосподарські машини : зб. наук. ст. – Вип. 44. – Луцьк, 2020. –с.135-145.

7. Єремеєва О. А., Харченко Є. І., Ткаченко Г. В.,Любич В. В. Хлібопекарські властивості зерна пшениці м’якої з добавлянням пшениці спельти. Збірник наукових праць Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків. 2020. Вип. 28. С. 109–116.

8. Любич В. В., Желєзна В. В., Єрємєєва О.А. Якість екструдату із зерна пшениці м’якої залежно від сорту та лінії // Збірник наукових праць НУХТ. Том 26. №3. 2020. С. 185–196.

9. Любич В. В., Желєзна В. В., Єрємєєва О.А., Новак Л.Л. Вплив режимів помелу збагачених круподунстових продуктів на вихід борошна під час сортового помелу пшениці // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Том 31 (70) № 3, 2020. C. 61–66.

10.  Любич В. В., Желєзна В. В., Єрємєєва О.А, Войтовська В.І. Крупоутворювальна здатність помельних партій зерна пшениці спельти і пшениці м’якої // Збірник наукових праць Уманського НУС. Умань. 2020. Випуск 1. С. 606–620.

11. Харченко Є. І., Єремеєва О. А. Обоснование подогрева зерна и воды в

процессе подготовки зерна к помолу // Научно технический журнал для работников агропромышленного комплекса Агропанорама. № 6 декабрь 2020. С. 23–27.

2

Наявність одного патенту на винахід або п’яти деклараційних патентів на винахід чи корисну модель, включаючи секретні, або наявність не менше п’яти свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір

  

3

Наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше
5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора)

Єремеєва О. А., Харченко Є. І., Любич В. В. Технологічні процеси переробки зерна пшениці в борошно. Київ, 2021. 180 с., монографія  (11,2 д. а.).

4

Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю три найменування

1. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Фізико-хімічні і біохімічні основи обробки сировини в галузі» для студентів напрямку підготовки: 181 «Харчові технології» спеціальність – Технологія зберігання і переробки зерна, освітньо–кваліфікаційний рівень – бакалавр // Укладачі: О.А. Єремеєва, – Умань: УДАУ, 2019. – 38 с.

2. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Технології борошномельного виробництва» для студентів напрямку підготовки: 181 «Харчові технології» спеціальність – Технологія зберігання і переробки зерна, освітньо–кваліфікаційний рівень – бакалавр // Укладачі: О.А. Єремеєва, – Умань: УДАУ, 2019. – 40 с.

3. Єремеєва О.А., Конспект лекцій з дисципліни «Технології борошномельного виробництва», для студентів напрямку підготовки: 181 «Харчові технології» спеціальність – Технологія зберігання і переробки зерна, освітньо–кваліфікаційний рівень – бакалавр // Укладачі: О.А. Єремеєва– Умань: УДАУ, 2020. – 110 с.

5

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня

Захист дисертаційного дослідження з присудження наукового ступеня кандидата технічних наук (2016 р.)

6

Наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня

7

Участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради, або члена не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад

8

Виконання функцій (повноважень, обов’язків) наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового видання, включеного до переліку фахових видань України, або іноземного наукового видання, що індексується в бібліографічних базах



9

Робота у складі експертної ради з питань проведення експертизи дисертацій МОН або у складі галузевої експертної ради як експерта Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, або у складі Акредитаційної комісії, або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН/зазначеного Агентства, або Науково-методичної ради/науково-методичних комісій (підкомісій) з вищої або фахової передвищої освіти МОН, наукових/науково-методичних/експертних рад органів державної влади та органів місцевого самоврядування, або у складі комісій Державної служби якості освіти із здійснення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)

 

10

Участь у міжнародних наукових та/або освітніх проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії”;

-

11

Наукове консультування підприємств, установ, організацій не менше трьох років, що здійснювалося на підставі договору із закладом вищої освіти (науковою установою)

- 1. Договір № 9/17 від 10 травня  2017 р. кафедрою технології зберігання і переробки зерна про  наукове співробітництво з українським Товариством з обмеженою відповідальністю «Ватав» м. Звенигородка. Програма дослідження виконання робіт тема ндр:

 «Вивчення та пропозиції по технічному переоснащенню діючого елеваторного комплексу»

2. Науковий проект за господарочою тематикою: договір № 4/18 від 16 березня 2018 р. Програма дослідження виконання робіт тема ндр:

«Розробка пропозицій стосовно технічного переоснащення технологічної лінії виробництва комбікормів».

3. Науковий проект за господарочою тематикою: договір № 19/18 від 1 листопада 2018 р. з кафедрою технології зберігання і переробки зерна про наукове співробітництво з селянсько – фермерським господарством «Нова Україна» на тему: «Вивчення та пропозиції по технічному переоснащенню діючого борошномельного комплексу».

12

Наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій

Апробаційні публікації:

1. Е.И. Харченко, А.В. Шаран, Е.А. Еремеева, Размол круподудстових продуктов первого качества, международная научно-практическая конференция, посвященная памяти член-кореспондента КазАСХН, д.т.н., проф. Тулеуова Е.Т., 01 марта 2016г. – Семей: Государственный университет им. Шакарима, 2016. –Т.ІІ.801с., – С.543-548.

2. О.А. Єремеєва, М. Б. Грабовський, Створення дослідницьких проектів в органічному землеробстві, Міжнародна науково-практична конференція По органічному землеробству в університеті прикладних наук Дрездон, Германія 2018 – с. 35-38. Отримано сертифікат.

3. Єремеєва О. А., Третьякова С. О., Войтовська В. І., Приходько В. О., вплив додавання спельти до помельних партій зерна пшениці м’якої на якісні показники борошна та випеченого хліба, IX Международная научно-практическая конференция “TOPICAL ISSUES OF THE DEVELOPMENT OF MODERN SCIENCE” 6-8 мая 2020 года София, Болгария, стор. 341-353. Отримано сертифікат.

4.  Любич В. В., Желєзна В. В., Єрємєєва О.А, Войтовська В.І. Крупоутворювальна здатність помельних партій зерна пшениці спельти і пшениці м’якої // Збірник наукових праць Уманського НУС. Умань. 2020. Випуск 1. С. 606–620.

5. Харченко Є. І., Єремеєва О. А. Обоснование подогрева зерна и воды в

процессе подготовки зерна к помолу // Научно технический журнал для работников агропромышленного комплекса Агропанорама. № 6 декабрь 2020. С. 23–27.

6. Єремеєва О. А., Харченко Є. І., Ткаченко Г. В.,Любич В. В. Хлібопекарські властивості зерна пшениці м’якої з добавлянням пшениці спельти. Збірник наукових праць Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків. 2020. Вип. 28. С. 109–116.

13

Проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін іноземною мовою (крім дисциплін мовної підготовки) в обсязі не менше
50 аудиторних годин на навчальний рік;

-

14

Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів (для забезпечення провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво здобувачем, який став призером або лауреатом міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської або Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу

1. Друге місце у номінації «Краще виконання тестових завдань» у етапі Всеукраїнської студентської олімпіади за спеціальність «Харчові технології», ступінь вищої освіти бакалавр 11-13 квітня 2018 року м. Харків, державний університет харчування та торгівлі, Шаповал Ірина Олегівна.

2. Перше місце у І етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з темою «Формування помельних партій зерна пшениці м`якої з додаванням спельти» листопад 2019 р., Шаповал Ірина Олегівна.

3. Підготовка студента-переможця Всеукраїнського конкурсу наукових робіт: студентка 41- Тз групи Волянська І. І.

4. Підготовка студента-переможця університетського конкурсу наукових олімпіади: студентка 41- Тз групи Волянська І. І.

Виконання обов’язків куратора групи 41-ТЗ - 2017р.- 2018 – 2019н.р.

15

Керівництво школярем, який зайняв призове місце III—IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, II—III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів — членів Національного центру “Мала академія наук України”; участь у журі III—IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів чи II—III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів — членів Національного центру “Мала академія наук України” (крім третього (освітньо-наукового/освітньо-творчого) рівня)

-

16-18

Це для військових ЗВО

-

19

Діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях

-

20

Досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діяльності)

– Працювала на Уманському елеваторі на протязі 23 років на інженерних посадах з 1983 по 1985 роки інженером технологом та завідуючою лабораторії борошномельного заводу, з 1985 по 1987р. – головним технологом, по 2006 рік –  начальником технічного відділу. З 1996 по 2006 роки за сумісництвом очолювала виробничий цех по випічці хліба та хлібобулочних виробів Починала роботу на даному підприємстві в період хлібозаготовок ще в шкільному віці до вступу в інститут харчової промисловості в м. Одеса за спеціальністю «Зберігання і технологія переробки зерна».

Висновок: досягнення у професійній діяльності Єремеєвої О. А. підтверджуються виконанням 9 досягнень у професійній діяльності за останні п’ять років, визначених у пункті 38 Ліцензійних умов

 

Єремеєва О. А. професійно та успішно проводить заняття для слухачів з підвищення кваліфікації завідуючих лабораторій, лаборантів, майстрів, операторів елеваторів, борошномельних, комбікормових заводів.

Проводить наукові дослідження за темою: «Удосконалення технології переробки зерна пшениці на борошномельних підприємствах». За результатами наукових досліджень опубліковано один патент на корисну модель, 38 наукових праць, з яких 12 – у виданнях, що є фаховими, дві – в наукометричній базі Web of Science, одна – в Scopus, одна в зарубіжному виданні.

Керівник науково-дослідницької теми в 2017 р., та виконавець двох науково-дослідницьких тем в 2018 р.

Має 52 публікації, з них 38 наукового та 14 навчально-методичного характеру, у тому числі 12 публікацій в фахових виданнях України, співавтор 1 патента на корисну модель, 2 публікації входять до наукометричної бази Web of Science, 1 публікація в Scopus, одна в зарубіжному виданні, співавтор однієї монографії.

Брала участь у 28 науково-практичних семінарах, міжнародних і всеукраїнських конференціях та міжнародних форумах.

Захоплююсь співом. Брала участь у виступах хору університету. Виступала неодноразово на різних заходах в Умані та Києві за честь університету.

Маю великий практичний досвід роботи за вказаною спеціальністю, що дає можливість якісно навчати студентів за фахом. Співпрацюю з багатьма підприємствами галузі. Доволі часто організовую екскурсії на підприємства галузі, де проводяться зі студентами практичні заняття.

Наукові і навчально-методичні публікації

Профіль в GoogleАкадемія