+38 (04744) 3-43-82
Меню

Осокіна Ніна Максимівна

Осокіна Ніна Максимівна Науковий ступінь: доктор сільськогосподарських наук
Вчене звання: професор
Посада: професор
Контактний телефон: (04744)3-43-82

 

 

Показник

Фактичні дані

1

Документ про вищу освіту

Уманський сільськогосподарський інститут, 1975р. Спеціальність – плодоовочівництво та виноградарство, спеціалізація – технологія зберігання і переробки плодів та овочів

2

Документ про науковий ступінь

Кандидат сільськогосподарських  наук,  диплом  СХ № 006568 від 28 вересня 1983р. Спеціальність  05.18.03 – зберігання зерна (елеваторно-складське виробництво)  і інших сільськогосподарських продуктів Доктор сільськогосподарських  наук,  диплом ДД № 006741 від 2 липня 2008 р. Спеціальність 06.01.15 – первинна обробка продуктів рослинництва

3

Наявність досвіду професійної діяльності (заняття) за відповідним фахом (спеціальністю, спеціалізацією) не менше п’яти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діяльності)

 

4

Керівництво (консультування) дисертації на здобуття наукового ступеня за спеціальністю, що була захищена в Україні або за кордоном

Науковий керівник Заморської Ірини Леонідівни (Диплом ДД №008375 від 5 березня 2019 р.; Спеціальність 05.18.13 – Технологія консервованих і охолоджених харчових продуктів)

5

Щонайменше п’ятьма публікаціями у наукових виданнях, які включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection, протягом останніх п’яти років

Scopus, Web of Science Core Collection

Osokina N. Justify the use of plants to enrich bread / N. Osokina, К. Kostetska, О. Gerasymchuk, V. Voziian, L. Telezhenko, O. Priss, V. Zhukova, V. Verholantseva, N. Palyanichka, D. Stepanenko // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2017. Vol. 4, Issue 11 (88). Р. 16–22. РИНЦ. Index Copernicus. Scopus. DOI: http://dx.doi.org/10.15587/1729-4061.2017.108900.

Osokina N. Elucidation of the mechanism that forms breadbaking properties of the spelt grain / N. Osokina, V. Lyubich, L. Novak, T. Pushkareva-Bezdil, O. Priss, V. Verkholantseva, O. Нrуhorenko, V. Pusik, L. Pusik // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2018. Vol. 2, Issue 11 (92). Р. 39–47. РИНЦ. Index Copernicus. Scopus. DOI: 10.15587/1729-4061.2018.126372.

N. Osokina, H. Gerasymchuk, K. Kostetska, O. Nakloka. Objective organoleptic, structural-and-mechanical parameters of vegetables depending on their degree of ripeness \\ Agronomy Research, Nartu, Estonia 17 (4), P. 954-959. Scopus.

Фахові видання

1. Ткаченко Г.В. Експлуатація одного топкового відділення з двома зерносушарками  ДСП-32 для сушіння насіння сої / Г. В. Ткаченко, Л. Л. Новак,  Н. М. Осокіна // Хранение и переработка зерна. Київ, 2017.  № 6. С. 30–35.

Осокіна Н.М. Вплив режимів живлення на борошномельні властивості пшениці озимої сорту Подолянка / Н.М. Осокіна, Г.М. Господаренко, О.П. Герасимчук, Н.П. Матвієнко // Вісник Уманського НУС. № 2. 2017. С. 110–115.

Заморська І.Л., Осокіна Н.М. Втрати маси та кріорезистентність суниці залежно від черговості збору врожаю та розміру ягід // Вісник Хнрсонського Національного технічного університету. 2017. №4 (63). С. 141–145.

4. Osokina N. Analysis of bakery properties of grain of new varieties and lines of wheat spelts / N. Osokina, V. Lyubich, L. Novak, T. Pushkareva-Bezdil, O. Priss, V. Verkholantseva, O. Нrуhorenko, V. Pusik, L. Pusik // Eureka: Life Sciences. Tallinn, Estonia, 2018. Number 2. Р. 41–46. РИНЦ. Index Copernicus. DOI: 10.21303/2504-5695.2018.00601.

5. Development of recipes and estimation of raw material for production of wheat bread / N. Osokina, К. Kostetska, О. Gerasymchuk, V. Voziian, L. Telezhenko, O. Priss, V. Zhukova, V. Verholantseva, N. Palyanichka, D. Stepanenko // Eureka: Life Sciences. Tallinn, Estonia, 2017. Number 4. Р. 26–34. РИНЦ. Index Copernicus. DOI: http://dx.doi.org/10.21303/2504-5695.2017.00381.

Осокіна Н.М., Герасимчук О.П., Костецька К.В. Біологічно активні речовини у консервах із плодів чорної смородини за комплексної переробки. Вісник аграрної науки Причорномор’я. №3, 2019. С. 44–51. DOI: 10.31521/2313-092X/2019-3(103).

Осокіна Н.М., Герасимчук О.П., Стратуца Я.С. Технологічні властивості зерна кукурудзи залежно від особливостей гібриду. Вісник Уманського національного університету. Випуск 1. 2019. С. 58–67.

 

 


2. Досягнення у професійній діяльності, які зараховуються за останні п’ять років (науково-педагогічні, педагогічні та наукові працівники, які забезпечують освітній процес, повинні мати не менше чотирьох досягнень у професійній діяльності за останні п’ять років, визначених у пункті 38 Ліцензійних умов)

 

Показник

Фактичні дані

1

Наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection

Scopus, Web of Science Core Collection

Osokina N. Justify the use of plants to enrich bread / N. Osokina, К. Kostetska, О. Gerasymchuk, V. Voziian, L. Telezhenko, O. Priss, V. Zhukova, V. Verholantseva, N. Palyanichka, D. Stepanenko // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2017. Vol. 4, Issue 11 (88). Р. 16–22. РИНЦ. Index Copernicus. Scopus. DOI: http://dx.doi.org/10.15587/1729-4061.2017.108900.

Osokina N. Elucidation of the mechanism that forms breadbaking properties of the spelt grain / N. Osokina, V. Lyubich, L. Novak, T. Pushkareva-Bezdil, O. Priss, V. Verkholantseva, O. Нrуhorenko, V. Pusik, L. Pusik // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2018. Vol. 2, Issue 11 (92). Р. 39–47. РИНЦ. Index Copernicus. Scopus. DOI: 10.15587/1729-4061.2018.126372.

N. Osokina, H. Gerasymchuk, K. Kostetska, O. Nakloka. Objective organoleptic, structural-and-mechanical parameters of vegetables depending on their degree of ripeness \\ Agronomy Research, Nartu, Estonia 17 (4), P. 954-959. Scopus.

Фахові видання

1. Ткаченко Г.В. Експлуатація одного топкового відділення з двома зерносушарками  ДСП-32 для сушіння насіння сої / Г. В. Ткаченко, Л. Л. Новак,  Н. М. Осокіна // Хранение и переработка зерна. Київ, 2017.  № 6. С. 30–35.

Осокіна Н.М. Вплив режимів живлення на борошномельні властивості пшениці озимої сорту Подолянка / Н.М. Осокіна, Г.М. Господаренко, О.П. Герасимчук, Н.П. Матвієнко // Вісник Уманського НУС. № 2. 2017. С. 110–115.

Заморська І.Л., Осокіна Н.М. Втрати маси та кріорезистентність суниці залежно від черговості збору врожаю та розміру ягід // Вісник Хнрсонського Національного технічного університету. 2017. №4 (63). С. 141–145.

4. Osokina N. Analysis of bakery properties of grain of new varieties and lines of wheat spelts / N. Osokina, V. Lyubich, L. Novak, T. Pushkareva-Bezdil, O. Priss, V. Verkholantseva, O. Нrуhorenko, V. Pusik, L. Pusik // Eureka: Life Sciences. Tallinn, Estonia, 2018. Number 2. Р. 41–46. РИНЦ. Index Copernicus. DOI: 10.21303/2504-5695.2018.00601.

5. Development of recipes and estimation of raw material for production of wheat bread / N. Osokina, К. Kostetska, О. Gerasymchuk, V. Voziian, L. Telezhenko, O. Priss, V. Zhukova, V. Verholantseva, N. Palyanichka, D. Stepanenko // Eureka: Life Sciences. Tallinn, Estonia, 2017. Number 4. Р. 26–34. РИНЦ. Index Copernicus. DOI: http://dx.doi.org/10.21303/2504-5695.2017.00381.

Осокіна Н.М., Герасимчук О.П., Костецька К.В. Біологічно активні речовини у консервах із плодів чорної смородини за комплексної переробки. Вісник аграрної науки Причорномор’я. №3, 2019. С. 44–51. DOI: 10.31521/2313-092X/2019-3(103).

Осокіна Н.М., Герасимчук О.П., Стратуца Я.С. Технологічні властивості зерна кукурудзи залежно від особливостей гібриду. Вісник Уманського національного університету. Випуск 1. 2019. С. 58–67.

 

2

Наявність одного патенту на винахід або п’яти деклараційних патентів на винахід чи корисну модель, включаючи секретні, або наявність не менше п’яти свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір

1. Пат. 110506 Україна, МПК С11В 1/04 А23Р 30/20  Спосіб підготовки насіння сої дробленням для вилучення  олії екструзією з наступним пресуванням / Марцун О.М. Осокіна Н.М. Янюк Т.В. Ярошенко В.В. Ткаченко Г.В. –  №201604101; заявл. 14.04.2016; опубл. 10.10.2016, Бюл. № 19. 4 с.

2. Пат. 110507 Україна, МПК С11В 1/04 А23Р 30/20  Спосіб підготовки насіння сої плющенням для вилучення  олії екструзією з наступним пресуванням / Марцун О.М. Осокіна Н.М. Янюк Т.В. Ярошенко В.В. Ткаченко Г.В. –  №201604102; заявл. 14.04.2016; опубл. 10.10.2016, Бюл. № 19. 4 с.

3.  Пат. 118832 Україна, МПК (2017.01) А 21D 8/00; А 21D 8/02. Спосіб лабораторного випікання хліба пшеничного ароматного / Осокіна Н. М., Костецька К. В., Ковтун-Водяницька С.М. № U 2017 02806; заявл. 27.03.17; опубл. 28.08.17, Бюл. № 16. 4 с.

4.  Пат. 139774 Спарена шахтна зерносушарка з одним топковим відділенням: пат. 139774  Україна, МПК  F26B 17/00 /  Марцун О.М. , Осокіна Н.М.,  Скобленко В.П., Ярошенко В.В., Ткаченко Г.В. –  № u 201905458; заявл. 21.05.2019; чинний з 27.01.2020,  Бюл. №  2/2020

5. Пат. 139775 Шахтна зерносушарка з повторним використанням робочих газів: пат. 139775  Україна, МПК  F26B 17/00 /  Марцун О.М. , Осокіна Н.М.,  Улянич І.Ф., Ярошенко В.В., Ткаченко Г.В. –  № u201905463; заявл. 21.05.2019; чинний з 27.01.2020,  Бюл. №  2/2020

 

3

Наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше
5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора)

Осокіна Н.М., Мостов’як І.І., Герасимчук О.П., Любич В.В., Костецька К.В., Матвієнко Н.П.. Технологія зберігання зерна з основами захисту від шкідників. К.: ТОВ «СІК ГРУП УКРАЇНА», 2016.  248 с.

Якість та облік зерна за приймання, оброблення і зберігання: навч. посіб./Н. М. Осокіна та ін. – К.: ТОВ «ТРОПЕА», 2021. – 456 с.: іл.

4

Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю три найменування

1.  Методичні вказівки для проведення підсумкової атестації студентів напряму підготовки 6.051701 "Харчові технології та інженерія" освітнього рівня – бакалавр за ознаками спеціальності "Технології зберігання і переробки зерна" і "Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів" галузі знань 0517 "Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції" / Н.М. Осокіна, А.Ю. Токар, О.С. Пушка, К.В. Костецька, Л.І. Головкіна, УНУС, 2016. 41 с.

2.  Методичні вказівки до виконання курсового проекту з технологія галузі для студентів напряму підготовки 6.051701 "Харчові технології та інженерія" (Технології зберігання і переробки зерна) галузі знань 0517 "Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції" / Н.М. Осокіна, К.В. Костецька, О.А. Єремеєва, Г.В. Ткаченко, В.В. Ярошенко. УНУС, 2016. 75 с.

3.  Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Інноваційні технології та продукти" для студентів ОР «Спеціаліст» зі спеціальності 181 «Харчові технології» (Технології зберігання і переробки зерна), галузь знань 18 "Харчові технології" / Н.М. Осокіна, О.А. Єремеєва, К.В  Костецька, Г.В. Ткаченко, В.В. Ярошенко. УНУС, 2016. 79 с.

4.  Методичні вказівки для підготовки і написання курсової (наукової) роботи на основі експериментальних досліджень із дисципліни "Інноваційні технології зберігання і переробки зерна" студентами освітнього рівня "Магістр" зі спеціальності 181 «Харчові технології» (Технології зберігання і переробки зерна) / Н.М. Осокіна, К.В. Костецька, В.В. Любич, О.П. Герасимчук, О.А. Єремеєва. УНУС, 2016. 18 с.

5.  Методичні вказівки для підготовки і написання дипломної роботи на основі експериментальних досліджень студентами освітнього рівня "Магістр" зі спеціальності 181 «Харчові технології» (Технології зберігання і переробки зерна) / Н.М. Осокіна, К.В. Костецька. УНУС, 2016. 21 с.

5

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня

 

 

6

Наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня

Возіян В.В. «Розробка технології виробництва круп’яних продуктів із зерна пшениці спельти». Дис. на здоб. наук. ступеня кандидата сільськогосподарських  наук за спеціальністю 06.01.15 – первинна обробка продуктів рослинництва  – 27.06.2017 р. (дисертація захищена у спеціалізованій вченій раді Д 74.844.01 Уманського національного університету садівництва) (2014–2017 рр.).

Заморська І.Л. «Теоретичне обгрунтування і розроблення технології зберігання і консервування ягід суниці садової». Дис. на здоб. наук. ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.18.13 – технологія консервованих і охолоджених харчових продуктів  – 06.12.18 р. (дисертація захищена у спеціалізованій вченій раді Д 26.058.07 Національного університету харчових технологій) (2012–2015 рр.).

 

7

Участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради, або члена не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад

Голова спеціалізованої вченої ради Д 74.844.01 (УНУС, м. Умань), наказ МОН №358 від 15.03.19р. 

Член спеціалізованої вченої ради Д 26.058.07 (НУХТ, м. Київ), наказ МОН №1413 від 27.10.17р. 

8

Виконання функцій (повноважень, обов’язків) наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового видання, включеного до переліку фахових видань України, або іноземного наукового видання, що індексується в бібліографічних базах

 

9

Робота у складі експертної ради з питань проведення експертизи дисертацій МОН або у складі галузевої експертної ради як експерта Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, або у складі Акредитаційної комісії, або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН/зазначеного Агентства, або Науково-методичної ради/науково-методичних комісій (підкомісій) з вищої або фахової передвищої освіти МОН, наукових/науково-методичних/експертних рад органів державної влади та органів місцевого самоврядування, або у складі комісій Державної служби якості освіти із здійснення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)

 

10

Участь у міжнародних наукових та/або освітніх проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії”;

 

11

Наукове консультування підприємств, установ, організацій не менше трьох років, що здійснювалося на підставі договору із закладом вищої освіти (науковою установою)

 

12

Наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій

 

13

Проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін іноземною мовою (крім дисциплін мовної підготовки) в обсязі не менше
50 аудиторних годин на навчальний рік;

 

14

Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів (для забезпечення провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво здобувачем, який став призером або лауреатом міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської або Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу

 

15

Керівництво школярем, який зайняв призове місце III—IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, II—III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів — членів Національного центру “Мала академія наук України”; участь у журі III—IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів чи II—III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів — членів Національного центру “Мала академія наук України” (крім третього (освітньо-наукового/освітньо-творчого) рівня)

 

16-18

Це для військових ЗВО

 

 

19

Діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях

 

20

Досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діяльності)

 

 

Наукові і навчально-методичні публікації

Профіль в GoogleАкадемія