+38 (04744) 3-43-82
Меню

Підсумкове засідання кафедри у 2022 році

Традиційно наприкінці року на кафедрі харчових технологій проводиться підсумкове засідання. Не виключенням став і 2022 рік, не простий, але продуктивний. Головними питаннями, що були підняті на засіданні були головні досягнення кафедри у різних напрямах, а головне шляхи підвищення якості освіти та провадження успішної профорієнтаційної діяльності.

Покращення якості освіти, зокрема оновлення освітніх програм -важливий та кропіткий процес, що включає залучення провідних фахівців галузі, здобувачів вищої освіти, представників академічної спільноти. Одними із найбільш зацікавлених учасників освітнього процесу, мотивованих на покращення та удосконалення освітніх програм є викладачі, залучені до їх реалізації.

«Тільки за умови підготовки випускників, які є конкурентними на сучасному ринку праці є можливість популяризації напряму діяльності випускової кафедри» - зазначили гаранти освітніх програм, під час традиційного підсумкового засідання кафедри харчових технологій у не простому 2022 році. Незважаючи на складні умови, пов’язані із воєнним станом, робочі групи та групи забезпечення запропонували до обговорення суттєві зміни в освітніх програмах, пов’язані із відкликом на умови сучасного ринку праці та враховуючи досвід провідних вищих навчальних закладів України та світу.

Сьогодні на кафедрі є можливість підготовки фахівців різних рівнів вищої освіти: від молодшого бакалавра до доктора філософії. Слід зазначити, що нині питання продовольчої безпеки стоїть особливо гостро, а тому підготовка кваліфікованих кадрів у цій галузі є актуальним завданням.

Одним із головних питань що до покращення існуючих освітніх прогам є удосконалення процесу формування індивідуальної освітньої траєкторії, у тому числі за умов систематичного перегляду, розширення переліку вибіркових освітніх компонентів.

Висловлені побажання, зауваження та думки що до подальшого розвитку освітніх програм є важливим підґрунтям для подальших засідань робочих груп.