+38 (04744) 3-43-82
Меню

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ЗДОБУВАЧІВ ПОЧАТКОВОГО ТА ПЕРШОГО РІВНІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Навчальна практика – важливий і невід’ємний етап формування фахівців у різних галузях. Нажаль, умови воєнного часу вносять свої корективи до провадження освітнього процесу, проте головним завданням як перед здобувачами, так і викладацьким складом є набуття передбачених освітніми програмами результатів навчання. Враховуючи обмеження, передбачені військовим станом викладачами кафедри харчових технологій проведено навчальну практику серед здобувачів першого курсу – 11т та 11мбт групи. Практичну підготовку здійснено в онлайн режимі.

Під час проходження практики здобувачі ознайомились із особливостями виробничих процесів ключових виробництв галузі за використання мультимедійних презентацій, роликів та навчальних матеріалів.

Особливістю проходження практичної підготовки можна відзначити спілкування із запрошеними представниками виробництва. Здобувачі мали можливість ознайомитись із презентаціями роботодавців та у режимі реального часу задати їм питання.

Запрошеними представниками виробництва були колишні здобувачі нашої кафедри: Діана ПУСТОВІТ (ТОВ СП НІБУЛОН) та Ольга УСПАЛЕНКО (УКРВИНПРОМ). Доповіді запрошених представників від виробництва стосувались аспектів практичної діяльності за спеціальністю. Діана ПУСТОВІТ доповіла про особливості функціонування елеватора в умовах сучасного ринкового середовища. Слід зазначити, що пані Діана має успішний кар’єрний ріст, що стало яскравою мотивацією до здобувачів щодо подальшої професійної діяльності.

Пані Ольга змістовно ознайомила здобувачів із сучасним станом виробництва вина як в Україні, так і в провідних країнах світу. Цікавим для здобувачів були відомості про користь та шкода вино продуктів залежно від спожитої кількості.

Позитивно була оцінена здобувачами практика вирішення кейсів та проблемних ситуацій, які були запропоновані представниками виробництва.

На семінарських зустрічах здобувачі мали можливість уявити себе потенційним підприємцем та сформувати концепцію власного бізнесу у галузі виробництва продуктів харчування. Перевагою серед здобувачів користувались виробництва хлібопродуктів, молока, сиру та вина.

Викладачами кафедри було позитивно оцінено роботу здобувачів щодо виконання завдань на самостійне опрацювання. Більшість продемонстрували активну позицію та прагнення до подальшої професійної реалізації. Керівники практики мають впевненість, що прогнозовані результати навчання здобуті у повному обсязі, незважаючи на складності організації навчального процесу у воєнний час та мають надію, що проходження навчальної практики допомогло здобувачам упевнитись у правильності сформованої індивідуальної освітньої траєкторії.

 

Володимир НОВІКОВ,

доцент кафедри харчових технологій