+38 (04744) 3-43-82
Меню

Любич Віталій Володимирович

Любич Віталій Володимирович Науковий ступінь: доктор сільськогосподарських наук
Вчене звання: професор
Посада: професор
Контактний телефон: (04744)3-43-82

 

1. Відповідність освітньої та/або професійної кваліфікації Любича В. В. освітнім компонентам, що викладаються:

Технологія жирів і жирозамінників

Заходи з обмеження поширення шкідників і хвороб зерна

Технологія виробництва продукції рослинництва і садівництва

 

Показник

Фактичні дані

1

Документ про вищу освіту

Бакалавр з харчових технологій та інженерії, диплом В16 №031900

Магістр з технології зберігання і переробки зерна, диплом М17 №053973

Агрономія, бакалавр у галузі агрономії та біології, диплом ЕР № 27392424

Агрономія, магістр, диплом ЕР № 30089197

2

Документ про науковий ступінь

Кандидат сільськогосподарських наук (2011 р.) зі спеціальності 06.01.04 – агрохімія

Доктор сільськогосподарських наук (2018 р.) зі спеціальності 06.01.15 – первинна обробка продуктів рослинництва

3

Наявність досвіду професійної діяльності (заняття) за відповідним фахом (спеціальністю, спеціалізацією) не менше п’яти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діяльності)

-

4

Керівництво (консультування) дисертації на здобуття наукового ступеня за спеціальністю, що була захищена в Україні або за кордоном

-

5

Щонайменше п’ятьма публікаціями у наукових виданнях, які включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection, протягом останніх п’яти років

1. V. Liubych, V. Novikov, V. Zheliezna, V. Pryhodko, V. Petrenko, S. Khomenko, V. Zorunko, O. Balabak, V. Moskalets, T. Moskalets. Improving the process of water-heat treatment and peeling of different fractions of grain triticale during the production of cereals. Eastern European Journal of Enterprise Technologies. 2020. Vol. 3, No 11 (99). Р. 40–51.

2. V. P. Karpenko, S. P. Poltoretskyi, V. V. Liubych, D. М. Adamenko, І. S. Kravets, R. М. Prytuliak. Agrobiological characteristics of spelt wheat and intermediate wheatgrass in the conditions of the right-bank forest-steppe of Ukraine. Ukrainian Journal of Ecology. 2020. Vol. 10 (5). P. 81–86. DOI: 10.15421/2020_210.

3. N. Osokina, V. Liubych, V. Novikov, I. Leshchenko, V. Pryhodko, V. Petrenko, S. Khomenko, V. Zorunko, O. Balabak, V. Moskalets, T. Moskalets. Effect of Electromagnetic Irradiation of Emmer Wheat Grain on the Yield of Flattened Wholegrain Cereal. Eastern European Journal of Enterprise Technologies. 2020. Vol. 5, No 6 (108). Р. 40–51. DOI: 10.15587/1729-4061.2020.217018.

4. V. Liubych, V. Novikov, I. Polianetska, S. Usyk, V. Petrenko, S. Khomenko, V. Zorunko, O. Balabak, V. Moskalets, T. Moskalets. Improvement of the process of hydrothermal treatment and peeling of spelt wheat grain during cereal production. Eastern European Journal of Enterprise Technologies. 2019. Vol. 3, No 11 (99). Р. 40–51.

5. Hospodarenko H., Prokopchuk I., Nikitina O., Liubych V. Assessment of the contamination level of a podzolized сhernozem with nuclides in a long-term land use // Agriculture (Poľnohospodárstvo). 2019. Vol. 65,  № 3. Р. 128−135.

6. Novak, L., Liubych, V., Poltoretskyi, S., Andrushchenko, M. Technological indices of springwheat grain depending on the nitrogen supply. Modern Development Paths of Agricultural Production: Trends and Innovations. 2019. P. 753–761. DOI:10.31388/2220-8674-2019-1-55.

7. V. V. Moskalets, A. H. Vovkohon, M. M. Kliuchevych, T. Z. Moskalets, A. O. Sliusarenko, V. V. Liubych, A. T. Martyniuk, O. S. Pushka, I. M. Pushka, V. I. Nevlad. Biochemical and molecular-genetic markers of adaptability and quality of genotypes in cultural and wild cereal plants. Ukrainian Journal of Ecology. 2019. Vol. 9 (4). P. 704–708. DOI: 10.15421/2019_812.

8. Любич В. В., Желєзна В. В. Хлібопекарські властивості зерна пшениці спельти залежно від удобрення і тривалості зберігання. Агробіологія. 2021. С. 75–84. DOI: https://doi.org/10.33245/2310-9270-2021-163-1-75-84

9. Любич В. В., Войтовська В. І., Третьякова С. О., Климович Н. М. Технологічне оцінювання якості насіння сої залежно від сорту. Вісник Уманського НУС. Умань, 2020. № 2. С. 32–37.

10. Господаренко Г.М., Любич В. В., Желєзна В. В. Вміст амінокислот у зерні пшениці озимої залежно від сорту. Вісник Уманського НУС. Вип. 2. 2020. С. 78–82.

11. Любич В. В. Сучасні досягнення круп’яного виробництва. Вісник Уманського НУС. 2021. №1. С. 78–82.

12. Любич В. В., Войтовська В. І., Єремеєва В. І. Формування продуктивності вівса посівного та голозерного залежно від сорту й норми висіву. Таврійський науковий вісник. 2020. Вип. 113. С. 68–74.

13. Liubych V. V., Tretiakova S. O., Melnik D. S. Optimization of groats production at processing of spelt grain. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. 2020. Том 31 (70), №5. С. 184–189.

14. Любич. В. В., Новіков В. В., Лещенко І. А. Технологічні властивості зерна різних видів пшениці залежно від генотипу. Таврійський науковий вісник. 2020. Вип. 114. С. 63–69.

Висновок: освітня та/або професійна кваліфікація Любича В. В. відповідає освітнім компонентам.


2. Досягнення у професійній діяльності, які зараховуються за останні п’ять років (науково-педагогічні, педагогічні та наукові працівники, які забезпечують освітній процес, повинні мати не менше чотирьох досягнень у професійній діяльності за останні п’ять років, визначених у пункті 38 Ліцензійних умов)

 

Показник

Фактичні дані

1

Наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection

1. V. Liubych, V. Novikov, V. Zheliezna, V. Pryhodko, V. Petrenko, S. Khomenko, V. Zorunko, O. Balabak, V. Moskalets, T. Moskalets. Improving the process of water-heat treatment and peeling of different fractions of grain triticale during the production of cereals. Eastern European Journal of Enterprise Technologies. 2020. Vol. 3, No 11 (99). Р. 40–51.

2. V. P. Karpenko, S. P. Poltoretskyi, V. V. Liubych, D. М. Adamenko, І. S. Kravets, R. М. Prytuliak. Agrobiological characteristics of spelt wheat and intermediate wheatgrass in the conditions of the right-bank forest-steppe of Ukraine. Ukrainian Journal of Ecology. 2020. Vol. 10 (5). P. 81–86. DOI: 10.15421/2020_210.

3. N. Osokina, V. Liubych, V. Novikov, I. Leshchenko, V. Pryhodko, V. Petrenko, S. Khomenko, V. Zorunko, O. Balabak, V. Moskalets, T. Moskalets. Effect of Electromagnetic Irradiation of Emmer Wheat Grain on the Yield of Flattened Wholegrain Cereal. Eastern European Journal of Enterprise Technologies. 2020. Vol. 5, No 6 (108). Р. 40–51. DOI: 10.15587/1729-4061.2020.217018.

4. V. Liubych, V. Novikov, I. Polianetska, S. Usyk, V. Petrenko, S. Khomenko, V. Zorunko, O. Balabak, V. Moskalets, T. Moskalets. Improvement of the process of hydrothermal treatment and peeling of spelt wheat grain during cereal production. Eastern European Journal of Enterprise Technologies. 2019. Vol. 3, No 11 (99). Р. 40–51.

5. Hospodarenko H., Prokopchuk I., Nikitina O., Liubych V. Assessment of the contamination level of a podzolized сhernozem with nuclides in a long-term land use // Agriculture (Poľnohospodárstvo). 2019. Vol. 65,  № 3. Р. 128−135.

6. Novak, L., Liubych, V., Poltoretskyi, S., Andrushchenko, M. Technological indices of springwheat grain depending on the nitrogen supply. Modern Development Paths of Agricultural Production: Trends and Innovations. 2019. P. 753–761. DOI:10.31388/2220-8674-2019-1-55.

7. V. V. Moskalets, A. H. Vovkohon, M. M. Kliuchevych, T. Z. Moskalets, A. O. Sliusarenko, V. V. Liubych, A. T. Martyniuk, O. S. Pushka, I. M. Pushka, V. I. Nevlad. Biochemical and molecular-genetic markers of adaptability and quality of genotypes in cultural and wild cereal plants. Ukrainian Journal of Ecology. 2019. Vol. 9 (4). P. 704–708. DOI: 10.15421/2019_812.

8. Любич В. В., Желєзна В. В. Хлібопекарські властивості зерна пшениці спельти залежно від удобрення і тривалості зберігання. Агробіологія. 2021. С. 75–84. DOI: https://doi.org/10.33245/2310-9270-2021-163-1-75-84

9. Любич В. В., Войтовська В. І., Третьякова С. О., Климович Н. М. Технологічне оцінювання якості насіння сої залежно від сорту. Вісник Уманського НУС. Умань, 2020. № 2. С. 32–37.

10. Господаренко Г.М., Любич В. В., Желєзна В. В. Вміст амінокислот у зерні пшениці озимої залежно від сорту. Вісник Уманського НУС. Вип. 2. 2020. С. 78–82.

11. Любич В. В. Сучасні досягнення круп’яного виробництва. Вісник Уманського НУС. 2021. №1. С. 78–82.

12. Любич В. В., Войтовська В. І., Єремеєва В. І. Формування продуктивності вівса посівного та голозерного залежно від сорту й норми висіву. Таврійський науковий вісник. 2020. Вип. 113. С. 68–74.

13. Liubych V. V., Tretiakova S. O., Melnik D. S. Optimization of groats production at processing of spelt grain. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. 2020. Том 31 (70), №5. С. 184–189.

14. Любич. В. В., Новіков В. В., Лещенко І. А. Технологічні властивості зерна різних видів пшениці залежно від генотипу. Таврійський науковий вісник. 2020. Вип. 114. С. 63–69.

2

Наявність одного патенту на винахід або п’яти деклараційних патентів на винахід чи корисну модель, включаючи секретні, або наявність не менше п’яти свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір

1. Спосіб визначення вмісту хлориду натрію в комбікормах: пат. 113336 Україна, МПК  / Господаренко Г. М., Любич В. В., Возіян В. В.; заявник і власник УНУС. – № u 2016 07391; заявл. 07.07.2016; чинний з 25.01.2017, Бюл. № 2.

2. Спосіб виробництва крупи плющеної із зерна пшениці спельти: пат. 115765 Україна, МПК A23L 7/00 / Любич В. В., Возіян В. В.; заявник і власник УЕУС. – № u 2016 11569; заявл. 16.11.2016., чинний з 25.04.2017, Бюл. № 8.

3. Спосіб оцінювання хліба з обойного борошна тритикале і пшениці: пат. 115922 Україна, МПК A21D 8/00 / Любич В. В.; заявник і власник УНУС. – № u 2016 13218; заявл. 23.12.2016., чинний з 25.04.2017, Бюл. № 8.

4. Спосіб визначення вмісту клейковиноутворювальних білків у зерні тритикале та пшениці: пат. 113900 Україна, МПК G01N 27/00 / Господаренко Г. М., Любич В. В., Полянецька І. О., Воробйова Н. В., Новіков В. В., Возіян В. В.; заявник і власник УНУС. – № u 2016 06340; заявл. 10.06.2016., чинний з 27.02.2017, Бюл. № 4.

5. Спосіб відокремлення плівок від зерна пшениці спельти: пат. 115355 Україна, МПК A23L 7/00 / Любич В. В., Возіян В. В., Довгун Р. В.; заявник та власник УНУС. – № u 2016 11499; заявл. 14.11.2016., чинний з 10.04.2017, Бюл. № 7.

6. Спосіб отримання крупи цілої зі спельти: пат. 115198 Україна, МПК A23L 7/00 / Любич В. В., Возіян В. В.; заявник та власник УНУС. – № u 2016 10000; заявл. 30.09.2016., чинний з 10.04.2017, Бюл. № 7.

7. Спосіб лабораторного розмелювання зерна пшениці та тритикале: пат. 116324 Україна, МПК В02С 4/00 / Любич В. В., Новіков В. В., Возіян В. В.; заявник та власник УНУС. – № u 2016 13207; заявл. 23.12.2016., чинний з 10.05.2017, Бюл. № 9.

8. Спосіб лабораторного виготовлення та оцінки кексу з борошна тритикале і пшениці: пат. 118060 Україна, МПК А 21D 8/02 / Любич В. В.; заявник та власник УНУС. – № u 2016 13216; заявл. 23.12.2016., чинний з 25.07.2017, Бюл. № 14.

9. Пат. 136918  Україна, МПК (2019.01), A23L 7/00. Спосіб виробництва крупи плющеної із зерна пшениці полби після дії НВЧ-випромінювання // Любич В. В., Новіков В.В., Лещенко І. А.; заявник і власник Уманський національний університет садівництва. – № u 2019 03877; заявл.15.04.2019; опубл.  10.09.2019, Бюл. № 17.

3

Наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше
5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора)

1. Монографії у співавторстві:

1. Передумови формування якості зерна пшениць і продуктів його перероблення: моногр. / Г. М. Господаренко, В. В. Любич, І. О. Полянецька, В. В. Новіков, В. В. Желєзна, Н. В. Воробйова; за заг. ред. Г. М. Господаренка. Київ: ТОВ «СІК ГРУП УКРАЇНА», 2019. 336 с.

2. Якість зерна тритикале та продуктів його перероблення: моногр. / Г. М. Господаренко, В. В. Любич, В. В. Новіков, В. В. Желєзна; за заг. ред. Г. М. Господаренка. Київ: ТОВ «СІК ГРУП УКРАЇНА», 2019. 176 с.

3. Удобрення тритикале: моногр. / Г. М. Господаренко, В. В. Любич, В. С. Кравченко, Л. В. Вишневська; за заг. ред. Г. М. Господаренка. Умань: Видавець «Сочінський М. М.», 2019. 176 с.

4. Любич В. В., Полянецкая И. О., Возиян В. В. Использование Triticum aestivum L. для повышения продуктивности пшеницы. Saarbrücken, Germany: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2019. 245 p.

4

Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю три найменування

  1. Любич В.В., Євчук Я. В., Возіян В. В. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з дисципліни “Технологія жирів та жирозамінників”. Умань, 2017. 17 с.
  2. Любич В.В., Євчук Я. В., Возіян В. В. Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни “Технологія жирів та жирозамінників”. Умань, 2017. 8 с.
  3. Любич В.В., Євчук Я. В., Возіян В. В. Методичні вказівки для виконання лабораторних занять з дисципліни “Технологія жирів та жирозамінників”. Умань, 2017. 16 с.
  4. Любич В.В. Робочий зошит для виконання лабораторних занять з дисципліни “Технологія жирів та жирозамінників”. Умань, 2017. 10 с.
  5. Любич В.В., Євчук Я. В., Возіян В. В. Методичні вказівки для виконання індивідуальної роботи з дисципліни “Технологія жирів та жирозамінників”. Умань, 2017. 8 с.

5

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня

 

Захист дисертаційного дослідження з присудженням наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук (2018 р.)

6

Наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня

-

7

Участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради, або члена не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад

Офіційний опонент:

1. Музика О. В. «Формування врожаю сорго цукрового за вирощування як енергетичної культури в умовах Лісостепу Правобережного», кандидат сільськогосподарських наук, 06.01.09 – рослинництво, К 27.821.04, Білоцерківський НАУ

Член постійної спеціалізованої вченої ради:

Член спеціалізованої вченої ради Д 74.844.01, 06.01.15 – первинна обробка продуктів рослинництва, Уманський НУС

Член спеціалізованої вченої ради Д 74.844.04, 06.01.05 – селекція та насінництво, Уманський НУС

Член разових рад:

Уманський НУС, член разової ради ДФ 74.844.001

Уманський НУС член разової ради ДФ 74.844.003

Уманський НУС член разової ради ДФ 74.844.005

Член разової спеціалізованої ради ДФ 27.821.005, Білоцерківський НАУ, 201 Агрономія

Член разової спеціалізованої ради ДФ 74.844.005, Уманський НУС, 201 Агрономія

8

Виконання функцій (повноважень, обов’язків) наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового видання, включеного до переліку фахових видань України, або іноземного наукового видання, що індексується в бібліографічних базах

Член редакційних колегій:

  1. «Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва» http://journal.udau.edu.ua/ua/redakczjna-kolegya.html
  2. «Вісник Уманського національного університету садівництва»  https://visnyk-unaus.udau.edu.ua/redakczjna-kolegya.html
  3. Вісник аграрної науки Причорномор’я https://visnyk.mnau.edu.ua/redakcijna-kolegija-visnyka/

 

Відповідальний виконавець проекту «Розробка і впровадження ресорсоощадливих агротехнологій та продуктів біологічної цінності із зерна пшениць (м’яка, тверда)», НДР 0121U109645

9

Робота у складі експертної ради з питань проведення експертизи дисертацій МОН або у складі галузевої експертної ради як експерта Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, або у складі Акредитаційної комісії, або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН/зазначеного Агентства, або Науково-методичної ради/науково-методичних комісій (підкомісій) з вищої або фахової передвищої освіти МОН, наукових/науково-методичних/експертних рад органів державної влади та органів місцевого самоврядування, або у складі комісій Державної служби якості освіти із здійснення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)

-

10

Участь у міжнародних наукових та/або освітніх проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії”;

-

11

Наукове консультування підприємств, установ, організацій не менше трьох років, що здійснювалося на підставі договору із закладом вищої освіти (науковою установою)

-

12

Наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій

Апробаційні публікації:

1. Liubych V., Polianetska I. Amino acid content of grain of new wheat varieties. Theoretical foundations  for the  implementation and adaptation  of  scientific  achievements  in practice. Helsinki, Finland. 2020. Р. 25–31.

2. Liubych V., Polianetska I. The influence of grain solidity on the output and quality of peeled grains. Theoretical and practical foundations of social process management. San Francisco, USA. 2020. Р. 113–119.

3. Любич В. В., Желєзна В. В., Стратуца Я. С. Урожайність та якість зерна тритикале і пшениці залежно від сорту. Abstracts of II International Scientific and Practical Conference «Eurasian Scientific Congress». Barcelona, Spain. P. 23–28.

4. Liubych V. V., Leschenko I. A. Technological composition of different species of wheat (emmer wheat, soft wheat) grain depending on the variety. The 1st International scientific and practical conference “Innovative development of science and education”. Athens, Greece. 2020. P. 11–13.

5. Liubych V. V., Ulianych I. F. The formation of quality of grain spelt wheat. Impact of modernity on science and practice: Abstracts of XII International Scientific and Practical Conference. Edmonton, Canada. 2020. Р. 99–102.

13

Проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін іноземною мовою (крім дисциплін мовної підготовки) в обсязі не менше
50 аудиторних годин на навчальний рік;

-

14

Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів (для забезпечення провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво здобувачем, який став призером або лауреатом міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської або Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу

-

15

Керівництво школярем, який зайняв призове місце III—IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, II—III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів — членів Національного центру “Мала академія наук України”; участь у журі III—IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів чи II—III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів — членів Національного центру “Мала академія наук України” (крім третього (освітньо-наукового/освітньо-творчого) рівня)

-

16-18

Це для військових ЗВО

 

 

19

Діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях

-

20

Досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діяльності)

-

Висновок: досягнення у професійній діяльності Любича В. В. підтверджуються виконанням 8 досягнень у професійній діяльності за останні п’ять років, визначених у пункті 38 Ліцензійних умов

Наукові і навчально-методичні публікації

Профіль в GoogleАкадемія